Aleris Elisabethsjukhuset

Promenad

Här på Aleris Elisabethsjukhuset har vi korta väntetider till vård av ortopediska besvär. Vi tar emot patienter från hela landet.

Centralt i Uppsala, i vackra lokaler, ligger ett av Sveriges främsta sjukhus inom ortopedisk kirurgi. 

Här får du träffa flera av landets mest erfarna specialister som utför avancerad kirurgi inom flera ortopediska områden, framförallt inom axel-, armbågs- och handkirurgi, korsbands- och meniskkirurgi, fotkirurgi samt höftartroskopier.

Vi är ledande i Sverige inom axelkirurgi.

Hög kvalitet

Vår verksamhet genomsyras av ett starkt engagemang och ett ständigt pågående arbete för förbättrad kvalitet inom alla områden. Det medicinska kvalitetsarbetet är av mycket hög klass och följs upp löpande genom bland annat rapportering till nationella kvalitetsregister.

 
Väntetider

Generellt har vi korta väntetider för alla patienter. Vänteläget för Aleris Elisabethsjukhuset kan du följa på www.vantetider.se. Om du är utomlänspatient eller har åberopat din vårdgaranti är väntetiderna kortare.

Fritt val 

Du har rätt till att utnyttja vårdgarantin eller fritt val från ett landsting utanför Uppsala län – hör av dig till oss så hjälper vi dig.

Se film om vår verksamhe