Den absolut vanligaste orsaken till smärtor i Höften är ett ökat sönderfall av ledens brosk som till slut leder till att man utvecklar en oåterkallig Artros i Höften. Man brukar skilja mellan Primär och Sekundär Artros i Höften. Primär Artros orsakas av hittils okända anledningar. Sekundär Artros kan orsakas av tidiga medfödda missbildningar, Reumatism, Cirkulatoriska orsaker och tidigare Trauma mot höften.

Artros gör att höftens form ändras, pålagringar bildas runt leden vilka kan lossna och ge upphov till smärta. Reduktionen av Brosk i leden minskar höftens rörlighet.

Smärtan från Artros brukar börja med att man får ont i höften när man suttit eller varit inaktiv en längre tid och börjar röra sig. Efter hand kommer smärtan även vid stillasittande och sömn. Rörelse och gångförmågan minskar och livskvaliteten minskar avsevärt.

För det mesta drabbar detta tillstånd äldre patienten men kan uppträda relativt tidigt i livet i vissa fall. Från 50 års åldern och uppåt så är nästan alla höftsmärtor relaterat till Artros.

Artros syns nästan alltid på vanliga Röntgenundersökningar. Avståndet mellan Acetabulum och Caput minskar som tecken på att brosktjockleken minskat. Pålagringar ses runt om höften. Ibland finns nästan ingen ledspringa att notera pga långt gången Artrosutveckling.

Det är dock viktigt att komma ihåg att man aldrig bestämmer ev operation baserat bara på en Röntgenblid. Det viktigaste är Patientens symptom, livskvalitet och vilja att genomgå en stor operation.

 

När ska man Operera

När alla konservativa behandlingsformer prövats ( smärtlindring,sjukgymnastik,artrosskola.etc), när smärtan inte kan kuperas med tabletter och Röntgen visar Artros så är Kirurgi den enda lösningen. Eftersom artros påverkar både Acetabulum och Caput så måste båda dessa ersättas. Detta kallas Totalprotes. Flera olika material är tillgängliga dock är det klart vanligast att höftkulan ersätts av metall och Acetabulum av plast.

Sedan 60 talet har både den Kirurgiska och Materiella utvecklingen gått kraftigt framåt och protesoperation av höfter har blivit ett vanligt och framgångsrikt ingrepp. I Europa genomförs årligen runt 500 000 höftprotes operationer.

Protesen är formad för att efterlikna de strukturer den ska ersätta. Det finns en Acetabulär del, som oftast är gjord av ett mycket starkt sorts plast, och det finns en "Protes stam" som trycks ner i lårbenet och på den sätts ett ledhuvud av metall. Man använder innan operationen en "planerings mall" där man på röntgen bilder kan pröva olika proteser och bestämma storlek, läge och fixeringsteknik beroende på Patientens ålder, utseende på höften och ev tidigare Operation på motsatt höft.

Tre olika fixeringstekniker kan användas vid Höftprotesoperationer:

° Cementfri fixation där protesdelarna pressas in i Bäcken och Lårben mycket tight

°Cementerad fixation- där protesdelarna fästs med en snabbtorkande cement som innehåller Antibiotika

°Hybridteknik- där någon av de 2 Protesdelarna fixeras med Cement och den andra med sk "press fit"

Tidigare har den totalcementerade protesen varit nästan helt dominerande i Sverige men den sk Hybridtekniken har blivit mer och mer vanlig.

Efter Operation

Alla höftprotesoperationer görs inneliggande, dvs Patienten tillbringar 2-5 dagar på Sjukhuset efter operationen. Det är viktigt att patienten kommer upp ur sängen redan dagen efter operationen, ofta med hjälp av sjukgymnast. Full belastning på det opererade benet kan ofta göras väldigt snabbt efter operationen även om patienten behöver kryckor under några veckor.

När såret har läkt, musklerna återfått sin styrka och smärtorna försvunnit kan det vara lätt att glömma att man har en protes i sin höft. Protesen har jämfört med en normal höft ganska kraftiga begränsningar. Den kan hoppa ur led mycket lättare än en normal höft och den kan ibland också lossna pga alltför hög belastning.

En stor anledning till en Protesoperation är ju att patienten skall få en bättre livskvalitet än innan operationen och att smärtan skall försvinna.En fråga som ofta ställs av patienterna är vad de kan och inte kan göra med en höftprotes. Detta kan vara svårt att bedöma och görs bäst av Kirurgen tillsammans med patienten. Det finns ett sorts internationellt konsensus angående idrottsaktiviteter för patienter med höftproteser.

Aktiviteter som Cykling, Simning,Golf,Segling, Bowling etc. Dvs idrotter med ganska kontrollerade rörelser och förhållandevis låga belastningar på höften är ganska ofarliga at utöva. Tennis och Skidåkning är något tveksamma men kan utföras på en något lägre nivå. Däremot är kontaktidrotter helt uteslutna pga en alltför stor risk för allvarliga komplikationer