ARTROSKOPISK KLYVNING AV FASCIA LATA

Smärtor på höftens utsida

Ett av de vanligaste smärttillstånden runt höftregionen är Trochanterit. Begreppet är kanske lite missvisande och betyder att det finns en inflammation på utsidan av höften. Troligen är det så att det finns många orsaker till dessa smärtor men däremot inte speciellt mycket kunskap om orsakerna eller bästa sättet att behandla smärtorna. Oftast beskrivs det i litteraturen som en inflammation i en slemsäck som sitter under Fascia Lata, precis där den passerar Trochanter Major. Behandlingen domineras av upprepade kortisoninjektioner i detta område. I vissa fall med förbättring men i de allra flesta fall återkommer smärtorna och kan till och  med förvärras.

Vanligtvis drabbas kvinnor i övre medelåldern men tillståndet kan förekomma hos båda könen och även hos unga människor. När man har undersökt medelålders kvinnor med långvariga smärtor  runt Trochanter området med MRT( Magnetröntgen) så har man sett små eller stora bristningar i Gluteus Medius hos nästan 45% av dessa patienter. Resten hade inflammatoriska förändringar i Gluteus medius senan. Väldigt få hade någon inflammation i slemsäcken(Bursan). Den Artroskopiska utvecklingen har ökat förståelsen kring dessa tillstånd men mycket kvarstår att klarläggas.

Hos yngre individer och idrottsmän så är oftast förklaringen till smärtorna en annan. Det Illiotibiala bandet, dvs Fascia Lata är en väldigt tjock struktur och när detta "band" glider över bakre delen på trochanter major kan det ge upphov till irritation och ytterligare förtjockning av Fascian. I denna grupp brukar nästan alltid konservativ behandling vara tillräcklig och endast i vissa behandlingsresistenta fall kan operation krävas.

Operation

När konservativ behandling inte hjälper,trots kortisoninjektioner,sjukgymnastik mm så kan man försöka med operation. Det är viktigt att korrekt identifiera problemet. I många fall ,hos speciellt medelålders kvinnor, kan en skada på Gluteus senorna vara orsaken till smärtorna. Ofta sitter dessa på senans insida och kan vara nästintill omöjliga att identifiera, både öppet och artroskopiskt. Man kan med fördel utföra operationen artroskopiskt men går även bra att göra öppet. Vid artroskopisk kirurgi har man större möjlighet att notera små rupturer i senorna. Vid både öppen och Artroskopisk kirurgi brukar man dela Fascia Lata länsgående och tvärgående och sedan ta bort "Flapparna". Detta ger en rutformig öppning i fascia Lata och minskar trycket på Trochanter bursan. Misstänker man partiella rupturer i gluteus medius så kan man lossa på senfästet och sedan återfästa det, dvs göra en total ruptur av en partiell. Detta kan ge total smärtfrihet.

Fascia Lata