Pubalgi

"KÄRT BARN HAR MÅNGA NAMN". SPORTS HERNIA, SYMFYSIT, ADDUCTOR TENDINIT, BENMÄRGSÖDEM, MM. SMÄRTOR RUNT LJUMSKAR ÄR ETT VANLIGT TILLSTÅND HOS FF A HOCKEYSPELARE OCH FOTBOLLSSPELARE MEN KAN DRABBA VEM SOM HELST. IDROTTS PUBALGI ÄR ETT MER ADEKVAT SAMLINGSNAMN PÅ DETTA SMÄRTTILLSTÅND SOM IBLAND LEDER TILL SLUTET PÅ IDROTTSKARRIÄRER OCH ALLTID HAR EN KRAFTIGT NEGATIV PÅVERKAN PÅ LIVSKVALITEN HOS DE SOM DRABBAS.

TYVÄRR HAR TERMEN "SPORTSMANS HERNIA" ANVÄNTS FLITIGT, BÅDE HÄR OCH INTERNATIONELLT, VILKET LETT TILL ATT NÅGOT OSYNLIGT OCH SVÅRDEFINIERAT BRÅCK ÄR ORSAKEN TILL SMÄRTORNA. DETTA HAR BL A LETT TILL ONÖDIGA BRÅCKOPERATIONER UTAN NÅGON FÖRBÄTTRING AV PATIENTENS SMÄRTOR. TERMEN ÄR  EXTREMT MISSVISANDE OCH BÖR UNDVIKAS FÖR ATT KUNNA KORREK IDENTIFIERA OCH BEHANDLA DE OLIKA ORSAKERNA TILL PUBALGI.DET FINNS FLER MUSKLER, LIGAMENT,BEN SENOR ÄN PÅ NÅGON ANNAN PLATS I KROPPEN. DESSUTOM HAR MAN INTE BARA ORTOPEDISKA TILLSTÅND SOM KAN GE SYMTOMI I DESSA REGIONER. GYNEKOLOGISKA, UROLOGISKA, GASTROINTESTINALA OCH NEUROLOGISKA ORSAKER KAN GE UPPHOV TILL EV. SMÄRTOR.

NERVER OCH ANDRA MJUKDELAR SOM LIGGER I OMEDELBAR NÄRHET  TILL VARANDRA OCH KAN GE UPPHOV TILL sk "REFEERED PAIN" VILKET GÖR EN KORREKT DIAGNOS  YTTERLIGARE SVÅRBEDÖMD. RUNT HÖFTERNA OCH SYMFYSEN(DEN FRÄMRE BÄCKEN LEDEN) FINNS MÅNGA LIGAMENT OCG MUSKELFÄSTEN SOM TILLSAMMANS STARKT BIDRAR TILL STABILITETEN I BÄCKENET

MAN KAN FÖRSÖKA FÖRKLARA DEN FUNKTIONELLA ANATOMIN I BÄCKENET MED ATT JÄMFÖRA HUR KNÄLEDEN FUNGERAR. RECTUS ABDOMINIS( DEN LÅNGA BUKMUSKELN) OCH DE 3 ADDUCTORERNA(PECCTINEUS,BREVIS OCH LONGUS) ÄR VIKTIGAST FÖR STABILITETEN I FRÄMRE DELEN AV BÄCKENET. I KNÄLEDEN MOTSVARAS DETTA AV FRÄMRE KORSBANDET. DE MER LATERALA(YTTRE) STRUKTURERNA PASSERAR FÖRBI LEDEN.VID FRÄMRE DELEN AV BÄCKENET ÄR DETTA PSOAS, RECTUS FEMORIS OCH SARTORIUS OCH I KNÄT MOTSVARAS DETTA AV KOLLATERAL LIGAMENTEN.DESSA STÅR FÖR VIKTIGT STÖD MEN ÄR INTE LIKA VIKTIGA FÖR STABILITETEN OCH LÄKER DESSUTOM SNABBARE VID EN SKADA. SYMFYSEN (FRÄMRE BÄCKENLEDEN) ÄR INVOLVERAD MEN OFTAST SEKUNDÄRT OCH ÄR INTE DEN PRIMÄRA ORSAKEN TILL SMÄRTAN OCH SKADAN.

MÅNGA STRUKTURER I DEN HÄR REGIONEN SITTER OFTA FAST I VARANDRA,SOM T EX RECTUS ABDOMINIS OCH DE VIKTIGA ADDUCTORERNA (BREVIS,LONGUS OCH PECCTINEUS). KRAFTERNA SOM  DESSA STRUKTURER UTSÄTTS FÖR KOMMER FRÅN FLERA OLIKA HÅLL OCH DRAR STRUKTURERNA I OLIKA RIKTNINGAR VILKET KAN FÖRKLARA ATT PATIENTER OFTA KLAGAR PÅ ATT SMÄRTORNA SITTER PÅ OLIKA STÄLLEN VID OLIKA TIDPUNKTER. DET ÄR OCKSÅ OFTAST SÅ ATT PATIENTEN HAR FLERA SKADOR, DVS SKADOR PÅ FLERA INTILLIGANDE STRUKTURER OCH VID EVENTUELL OPERATION SÅ ÄR DET VIKTIGT ATT ÅTGÄRDA ALLA DESSA FÖRÄNDRINGAR OM PATIENTEN SKA HA EN CHANS ATT BLI BÄTTRE.

 

FAI och Pubalgi


KOPPLINGEN MELLAN FAI OCH RUNT SYMFYSEN ÄR FORTFARANDE LITE OKLAR. DET FINNS DOCK STUDIER SOM TYDER PÅ ETT SAMMANHANG. MAN KAN TYDLIGT NOTERA EN ÖKNING AV IDROTTSMÄN SOM SÖKER VÅRD MED JUST DENNA KOMBINATION.I NFL HAR MAN SETT EN TYDLIG KOPPLING MELLAN LABRUMSKADOR,BRISTNINGAR I BUKMUSKELN OCH BRISTNING I ADDUCTORERNA, sk "SPORTS TRIP TRIAD". MAN TROR ATT NÄR DET FINNS BÅDE PUBALGI OCH FAI HOS PATIENTEN SÅ LIGGER DET EN BIOMEKANISK ORSAK BAKOM. FAI GER I DE FLESTA FALL EN KLART INSKRÄNKT RÖRELSEFÖRMÅGA I HÖFTEN(OFTAST INSKRÄNKT INÅTROTATION). DETTA LEDER TILL ÖKAD BELASTNING OCH VIDARE TILL KOMPENSATORISK BELASTNING AV RECTUS ABDOMINIS, SYMFYSEN OCH ADDUCTOR MUSKULATUREN VID IDROTTSUTÖVNING. DESSA KOMPENSATORISK BELASTNINGAR TROS KUNNA LEDA TILL PUBALGIA.

ÖVNING FÖR "CORE" STABILITET

OM EN PATIENT UPPVISAR TYDLIGA KLINISKA OCH RADIOLOGISKA TECKEN TILL IMPINGEMENT. DVS KRAFTIGT INSKRÄNKT RÖRLIGHET OCH CAM/PINCER FÖRÄNDRINGAR PÅ RÖNTGEN OCH SAMTIDIGT HAR EN SYMFYSIT,ADDUCTOR TENDINIT OCH SMÄRTA I NEDRE DELEN AV BUKEN  KAN DET VARA VÄRDEFULLT ATT ÅTGÄRDA IMPINGEMENT PROBLEMEN FÖRST. DETTA FÖR ATT OM MÖJLIGT FÖRBÄTTRA RÖRLIGHETEN OCH FÅ BÄTTRE BIOMEKANIK RUNT BÄCKENET.

DET ÄR DOCK EXTREMT VIKTIGT ATT SAMTIDIGT SE TILL ATT REHABILITERING INRIKTAS PÅ EN KRAFTIG FÖRBÄTTRING AV PATIENTEN CORE MUSKULATUREN. OM PATIENTEN HÅLLER PÅ MED NÅGON IDROTT SÅ MÅSTE ÖVRIGA SYMPTOM VARA HELT BORTA INNAN HAN/HON ÅTERGÅR TILL IDROTT. MAN KAN OFTAST RÄKNA MED ATT REHABILITERINGEN KAN TA UPP TILL ETT ÅR EFTER EN IMPINGEMENT OPERATION DÄR PATIENTEN OCKSÅ UPPVISAR SYMPTOM PÅ PUBALGI.

Operation

MAN HAR GENOM ÅREN OPERERAT "PUBALGI" PÅ OLIKA SÄTT. ADDUCTOR TENOTOMIER,BRÅCK OPERATIONER TROTS AVSAKNAD AV BRÅCK. MAN HAR ÄVEN STELOPERERAT SYMFYSEN. DESSA OPERATIONER HAR I DE FLESTA FALL INTE HAFT SPECIELLT MYCKET BÄTTRE RESULTAT ÄN PLACEBO. EFTERSOM PUBALGI OFTAST INVOLVERAR FLERA STRUKTURER RÄCKER DET SÄLLAN ATT MAN BARA ADRESSERAR EN LOKALITET.

OM MAN HAR EN PATIENT MED PUBALGI, RADIOLOGISKA OCH KLINISKA TECKEN TILLl IMPINGEMENT( CAM/PINCER) SÅ SKA MAN GANSKA SÄKERT ÅTGÄRDA DETTA ARTROSKOPISKT FÖR ATT FÖRBÄTTRA RÖRELSEMÖNSTERET. DET ÄR DOCK EXTREMT VIKTIGT ATT FORTSÄTTA MED ATT STÄRKA COREMUSKULATUR OCH BETONA FÖR PATIENTEN ATT EN OPERATION I DE ALLRA FLESTA FALL INTE ENSAMT LÖSER PROBLEMET MED T EX SYMFYSIT. EFTER KIRURGI FÅR MAN OFTAST RÄKNA MED ATT SYNDROMET MÅSTE FORTSÄTTA BEHANDLAS AV SJUKGYMNAST

Corestabilitet 2