Beskrivning

MARC PHILIPPON ÄR VERKSAM I VAIL, COLORADO. HAN ÄR KANSKE DEN MEST FRAMSTÅENDE HÖFTARTROSKOPISTEN I VÄRLDEN. DR PHILIPPON HAR UTVECKLAT BANBRYTANDE METODER, BL A NÄR DET GÄLLER LABRUMKIRURGI. HAN HAR GENOMFÖRT FLERA HUNDRA LABRUMREKONSTRUKTIONER OCH HAR VÄLDIGT GODA RESULTAT.

LAMBRUMREKONSTRUKTION MED HAMSTRINGSGRAFT

LABRUMREKONSTRUKTION ÄR FORTFARANDE EN RELATIVT NY FÖRETEELSE DOCK ÖKAR DETTA INGREPP DÅ DE PRELIMINÄRA RESULTATEN VERKAR VÄLDIG LOVANDE. DET UTFÖRS PÅ VÄLDIGT FÅ STÄLLEN FÖR NÄRVARANDE OCH KRÄVER EXTREMT ERFARNA HÖFTARTROSKOPISTER . MARC PHILLIPON SOM ARBETAR I VAIL  ÄR TROLIGEN DEN MEST ERFARNA OCH INNOVATIVA HÖFTARTROSKOPISTEN SOM NU ÄR VERKSAM. HAN HAR PUBLICERAT  2 OCH 5 ÅRS UPPFÖLJNINGAR PÅ SINA LABRUMREKONSTRUKTIONER OCH RESULTATEN ÄR EXTREMT GODA OCH LOVANDE.

VI HAR INNAN VI BÖRJADE MED LABRUMREKONSTRUKTIONER GJORT ÖVER 1000 " VANLIGA" HÖFTARTROSKOPIER OCH SETT DR. PHILLIPON  GENOMFÖRA DESSA VID ETT FLERTALET . VI ÄR NU UPPE I ÖVER 150 INGREPP OCH KAN SNART PRESENTERA EN 2 ÅRSUPPFÖLNING AV DESSA.  DE PRELIMINÄRA RESULTATEN VISAR GODA RESULTAT  MED ÅTERGÅNG TILL TEX IDROTT FÖR FLERA AV DESSA.

EN AV DE GRUNDLÄGGANDE MÅLEN MED ORTOPEDISKA INGREPP ÄR ATT OM MÖJLIG ÅTERSTÄLLA PATIENTENS ANATOMI OCH MINSKA SMÄRTA SAMT ÖKA LIVSKVALITEN, VILKET VI TROR BL A INKLUDERAR EN FUNGERANDE LABRUM .

DE FLESTA SOM ÄR INSATT I HÖFTPROBLEM INSER ATT LABRUM ÄR VÄLDIGT VIKTIG FÖR HÖFTENS FUNKTION OCH ATT EN HÖFT UTAN LABRUM FUNGERAR SUBOPTIMALT, MED ÖKAD SMÄRTA,INSTABILITETSKÄNSLA MM

EN VISS JÄMFÖRELSE KAN GÖRAS MED MENISKERNA I KNÄT . FÖRUT TRODDE MAN INTE ATT MENISKEN HADE NGN FUNKTION OCH ÄVEN VID SMÅ SKADOR PÅ MENISKEN AVLÄGSNADES MENISKEN HELT. NU VET MAN ATT ETT KNÄ UTAN MENISK VÄLDIGT SNABBT UTVECKLAR EN ARTROS OCH MAN TAR NU ENBART BORTSÅ LITE SOM MÖJLIGT VID EN MENISKOPERATION.

VÅR TEKNIK HAR VI UTVECKLAT SJÄLVA EFTER ATT I LABBET PRÖVAT OSS FRAM .

VI OPERERAR OFTAST FYRHÄNT ,DVS ÄR 2 OPERATÖRER ,NÄR VI GÖR DESSA INGREPP . SÅ HÄR LÅNGT HAR VI GJORT ALLA DESSA INGREPP I ETT 2 SEANS FÖRFARANDE. FÖRST EN OPERATION DÄR VI KUNNAT KONSTATERA SÅDAND SKADOR PÅ LABRUM ATT DEN INTE GÅR ATT LAGA. ELLER ÄR HELLT FÖRBENAD OCH DÄR VI TYCKER ATT EN REKONSTRUKTION ÄR INDICERAT

INDIKATIONERNA ÄR FÖRBENAT LABRUM, SÖNDERTRASAD LABRUM ELLER DÄR LABRUM ÄR HYPOTROFIERAD(PATOLOGOGISKT LITEN).

VID DEN OPERATIONERNA ÅTGÄRDAS OCKSÅ DE UNDERLIGGANDE BEN ABNORMALITETER, DE UNDERLIGGANDE ORSAKERNA TILL DESSA SKADOR , NÄSTAN ALLTID CAM/ PINCER FÖRÄNDRINGAR. PATIENTEN INFORMERAS OM FYNDEN( SOM VI ALLTID FILMAR) OCH DE FÅR VÄLJA OM DE VILL GÅ VIDARE MED EN LABRUMREKONSTRUKTION.

VI ÄR NOGA MED ATT BETONA ATT DET I NULÄGET INTE FINNS OTVIVELAKTIG VETENSKAP FÖR DETTA INGREPP. VÅR FILOSOFI ÄR DOCK ATT DET ÄR BETYDLIGT BÄTTRE ATT HA EN LABRUM ÄN ATT INTE HA DET.

SJÄLVA LABRUMREKONSTRUKTIONEN GENOMFÖRS SEDAN CA 4-6 VECKOR EFTER DET FÖRSTA INGREPPET.

VÅR TEKNIK INEBÄR ATT VI ANVÄNDER SEMITENDINOSUS( HAMSTRINGSSENA) SOM GRAFT. SENAN TAS SOM VID EN FRÄMRE KORSBANDSOPERATION , D V S GENOM ETT LITET SNITT VID  KNÄT. VI TAR ALLTID SENAN FRÅN MOTSATT SIDA DÄR VI SAK OPERERA HÖFTEN. GRAFTET LÄGGS SEDAN I EN STERIL PLASTPÅSE.PATIENTEN TVÄTTAS OCH KLÄS OM FÖR DEN PRIMÄRA OPERATIONEN. VI OPERERAR ALLA VÅRA PATIENTER I SIDOLÄGE MEN OPERATIONEN KAN NATURLGTVIS GÖRAS I RYGGLÄE .

VI BÖRJAR ALLTID MED ATT RENSA UPP OCH GÖRA RENT I HÖFTLEDEN OCH SE TILL ATT SIKTEN I LEDEN OCH ATT KANTEN PÅ ACETABULUM ÄR HELT REN. VI FRÄSER YTTERLIGARE PÅ KANTEN FÖR ATT FÅ LÄTT BLÖDANDE BEN.

VI BORRAR SEDAN UPP HÅL FÖR ANKARSUTURERNA SOM SKA HÅLLA GRAFTET PÅ PLATS .GRAFTET PREPAREAS I BÅDA ÄNDAR MED SUTURER. I DEN DEL SOM SKA SITTA MEST ANTEROMEDIALT ANVÄNDS SUTUREN I GRAFTET FÖR ATT FÄSTA DEN DELEN FÖRST MOT BENET MED HJÄLP AV ETT ANKARE. VI ANVÄNDER ALLTID 3 PORTALER . EN ANTEROLAL PORTAL, EN LÅG ANTEROMEDIAL PORTAL OCH EN BAKRE PORTAL. GENOM DEN BAKRE PORTALEN DRAS TRÅDEN SOM SITTER PÅ BAKRE DELEN AV GRAFTET UT OCH MAN KAN PÅ DET SÄTTET HELA TIDEN HA EN ADEKVAT SPÄNNING PÅ GRAFTET. GRAFTET FÄSTS SEDAN FRÅN ANTERIORT( medialt) TILL POSTERIORT(lateralt). SUTURERNA DRAS SEDAN RUNT GRAFTET OCH VI ANVÄNDER KNUTLÖSA ANKARE, D V S VI KNYTER INGA KNUTAR.

NÄR VI FÄST GRAFTET SLÄPPER VI PÅ DRAGET OCH KONTROLLERAR ATT GRAFTET( det nya labrum) HELT SLUTER TÄTT MOT CAPUT. OPERATIONSTIDEN LIGGER OFTAST RUNT 1-1 1/2 TIMME.

SEMITENDINOSUS GRAFTET SKÖRDAS EXAKT PÅ SAMMA SÄTT SOM VID EN KORSBANDSOPERATION, VIA ETT LITET SNITT I HUDEN STRAX NEDOM KNÄLEDEN.

PATIENTEN LIGGER PÅ SIDA OCH MAN MARKERAR PLATSERNA FÖR PORTALERNA SOM ANVÄNDS UNDER OPERATIONEN.

GRAFTET ( Det som ska bli det nya Labrum) PREPARERAS MED SUTURER I BÅDA ÄNDAR. VI GÖR GRAFTET CA 10 CM LÅNGT FÖR ATT UNDVIKA ATT HAMNA I ETT LÄGE DÄR GRAFTET BLIR FÖR KORT. ÖVERFLÖDIGT GRAFT KLIPPS AV I LEDEN I SLUTET AV OPERATIONEN

PÅ BILDEN HAR ALLA PORTALER (3 ST) ETABLERATS OCH INSTRUMENTEN ÄR PÅ PLATS. NOTERA DEN BAKRE PORTALEN DÄR GRAFTET ALLT EFTER KAN SPÄNNAS.

HÄR KAN MAN SE HUR ACETABULARKANTEN HAR PREPARERATS OCH PINCER FÖRÄNDRINGEN FRÄSTS NER. MAN BORRAR SEDAN HÅLEN FÖR ANKARSUTURERNA SOM SKA HÅLLA DET NYA GRAFTET PÅ PLATS. OFTAST 4-7 HÅL.

HÄR DRAS GRAFTET IN I LEDEN VIA DEN MEST MEDIALA PORTALEN MED HJÄLP AV SUTURERNA SOM SATTS I BAKRE DELEN AV GRAFTET. GRAFTET DRAS HELT IN I LEDEN OCH SEDAN FÄSTS DEN MEST MEDIALA DELEN AV GRAFTET FÖRST MED EN ANKARSUTUR.

HÄR KAN MAN SE HUR ANKARSUTUREN( Instrumentet längst till höger på bilden) FÖRS NER OCH LÅSER FAST DET NYA LABRUM MOT ACETABULARKANTEN

Det finns ingen video

Det finns ingen video

HÄR KAN MAN SE DET NYA GRAFTET FRÅN PERIFIERA KOMPARTMENT DÄR MAN ÄVEN GJORT EN CAMRESEKTION. GRAFTET SLUTER TÄTT I LEDEN OCH UPPFYLLER SAMMA FUNKTION SOM LABRUM

SETT INNE FRÅN LEDEN KAN MAN SE DET NYA "LABRUM" SOM I PRINCIP STRÄCKER SIG HELA VÄGEN RUNT ACETABELUM.

Senaste nytt

15. Jan, 2015

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/24509878/?i=3&from=/25361860/related
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/25361860/