LIGAMENTUM TERES

TERES SKADOR

FOSSA ACETABULARUS HAR ETT KLÖVER LIKNANDE UTSEENDE ÄVEN OM DET VARIERAR I DJUP OCH TJOCKLEK BEROENDE PÅ PATIENT. NEDRE DELEN AV FOSSA ACETABULARIS UTGÖRS AV TRANSVERSALLIGAMENTET, DVS LIGAMENTET SOM FÖRBINDER LABRUM.

LIGAMENTUM TRES UTGÅR FRÅN TRANSVERSALA LIGAMENTET OCH FÄSTER I FOEVA, PÅ CAPUT.

I LIGAMENTET FINNS KÄRL, NÄRMARE BESTÄMT MEDIALA EPIFYS ARTÄREN. HOS BARN UTGÖR DEN EN VITAL BLODFÖRSÖRJNING TILL CAPUT (CA 80%). HOS VUXNA VERKAR DET SOM OM KÄRLET NÄSTAN INTE ALLS HAR NÅGON BETYDELSE.

UTÖVER BLODFÖRSÖRJNINGEN ÄR LIGAMENTETS FUNKTION RELATIVT OKÄNT. VID KADAVERUNDERSÖKNINGAR OCH VID ARTROSKOPISK UNDERSÖKNING SPÄNNS LIGAMENTET VID ADDUCTION, FLEXION OCH UTÅTROTATION. DET VERKAR SLAPPNA AV VID INÅTROTATION.

DETTA FAKTUM TYDER PÅ ATT LIGAMENTET KAN SKADAS VID EXTREM ADDUCTION OCH UTÅTROTATION. DOCK ÄR LIG TERES SKADOR RAPPORTERADE VID EXTREMT HYPERABDUCTIONS VÅLD.

MAN DELAR IN LIG TERES SKADOR I 3 GRUPPER.

GRUPP 1: TOTAL AVSLITNING AV LIGAMENTET VID KRAFTIGT TRAUMA

GRUPP2 : PARTIELLA AVSLITNINGAR AV LIGAMENTET UTAN INSLAG AV TRAUMA. DESSA PATIENTER HAR UNDER LÄNGRE TID KLAGAT DJUPT SITTANDE HÖFTSMÄRTA. OKLAR GENES

GRUPP 3: ÄR DEGENERATIVA SKADOR PÅ LIGAMENTET OCH HITTAS NÄSTAN UTESLUTANDE HOS ARTROSPATIENTER,PERTHES,DYSPLASI MM

 

 

 

TROLIG TRAUMATISK SKADA PÅ LIG TERES

KLINISKA SYMPTOM VID LIG TERES SKADOR

PATIENTER MED TRAUMATISKA SKADOR PÅ LIGAMENTET KLAGAR MEST PÅ MEKANISKA SYMPTOM, SOM TEX LÅSNINGAR OCH INSKRÄNKT RÖRLIGHET SAMT ÄVEN UPPHAKNINGAR, KNÄPPNINGAR.

VID EN UNDERSÖKNING GJORD AV DR BYRD (23 PATIENTER) RAPPORTREADE 19 ST MEKANISKA SYMPTOM. ALLA PATIENTER KLAGADE PÅ SMÄRTA VID FLEXION OCH INÅTROTATION AV HÖFTEN.ALLA HADE ÄVEN EN DJUP LJUMSKSMÄRTA. 15 AV 23 HADE SMÄRTA VID LEGROLLING"

DEGENREATIVA SKADOR PÅ LIGAMENT TERES GER OFTA PLÖTSLIG SMÄRTA, I MÅNGA FALL MED DJUP GLUTEAL SMÄRTA,RYGGSMÄRTA OCH NEDSATT INÅTROTATION.

SAMMANFATTNINGSVIS SÅ KAN SKADOR PÅ LIGAMENTUM TERES VARA SVÅRA ATT DIAGNOSTISERA. DET FINNS FÖR NÄRVARANDE INGA BRA KLINISKA TESTER FÖR ATT UPPTÄCKA EN SÅDAN SKADA

 

 

RUPTURE OF LIG TERES

BEHANDLING AV LIGAMENTUM TERES SKADOR

DET FINNS FLERTALET BESKRIVNINGAR AV FRAMGÅNGSRIK BEHANDLING AV DESSA SKADOR FRÅN FLERA HÅLL. VI HAR SJÄLVA FRAMGÅNGSRIKT BEHANDLAT ETT 10 TAL PATIENTER  GENOM DEBRIDMENT.OFTAST OCH LÄTTAST VIA EN BAKRE PORTAL. MAN KAN KOMMA ÅT OMRÅDET VID FOEVA MED ETT 70 GRADIGT ARTROSKOP VIA DEN ANTEROLATERALA PORTALEN.

DET FINNS STUDIER PÅ FF A IDROTTSMÄN DÄR MAN PLOCKAT BORT LIGAMENTET MEN DE HAR SEDAN UPPLEVT SMÄRTA OCH INSTABILITET. MAN HAR DÅ ERSATT LIGAMENTET MED ETT GRAFT. DENNA METOD ÄR ÄNNU INTE UTVÄRDERAD OCH BÖR VARA VIKT FÖR EN VÄLDIGT UTVALD GRUPP AV PATIENTER.

LIGAMENTETS FUNKTION

I NULÄGET FINNS INGA KONKLUSIVA BEVIS FÖR LIGAMENTETS FUNKTION. KAN DET VARA EN STABILISERANDE STRUKTUR....ELLER FORTFARANDE EN VIKTIG STRUKTUR FÖR CAPUTS BLODFÖRSÖRJNING? FORSKNING PÅGÅR FÖR FULLT. FAKTUM ÄR ATT DET ÄR ETT VÄLDIGT STARKT LIGAMENT OCH DET VERKAR SOM OM EN SÅDAN STRUKTUR BORDE HA ENVIKTIG FUNKTION FÖR HÖFTENS FUNKTION