BILDEN OVAN VISAR EN PINCERFÖRÄNDRING( TURKOSFÄRGAT) DEN GRÖNA BILDEN VISAR FRAMVÄGGEN PÅ ACETABULUM OCH DEN RÖDA LINJEN VISAR BAKVÄGGEN.

LCE VINKEL

VAD RÖNTGEN KAN VISA

RÖNTGENUNDERSÖKNING AV HÖFT/BÄCKEN SPELAR EN BETYDANDE ROLL I BÅDE DIAGNOSTIKEN OCH ATT DETTA TILLSTÅND UPPMÄRKSAMMAS AV DE SOM BESTÄLLER UNDERSÖKNINGARNA. VANLIG KONVENTIONELL RÖNTGEN KAN PÅVISA DE ABNORMALITETER SOM LIGGER TILL GRUNDEN FÖR SYMPTOMEN VID FAI OCH DESSUTOM UTESLUTA ANDRA ORSAKER TILL HÖFTSMÄRTOR, SOM T EX ARTROS, AVASCULÄR NEKROS MM.

DET ÄR NATURLIGTVIS AV ALLRA STÖRSTA VIKT ATT RADIOLOGER SOM UNDERSÖKER DESSA BILDER VET VAD DE SKA LETA EFTER. KUNSKAPEN BLAND RADIOLOGER ÄR AVGÖRANDE FÖR EN SPRIDNING AV KUNSKAPER OM FAI. GLÄDJANDE ÄR ATT VI SER ETT ÖKAT INTRESSE OCH BÄTTRE KUNSKAPER HOS FLER OCH FLER RADIOLOGER

VANLIG RTG VID FAI FRÅGESTÄLLNING INKLUDERAR 2 BILDER (TAGNA I RÄTT VINKEL) . EN SK AP(FRONTAL) BILD AV BÄCKENET OCH EN SIDOBILD AV HÖFTEN.

FOKAL PINCER

MAN BRUKAR DEFINIERA EN NORMAL LCE VINKEL MELLAN 25 GRADER OCH 39 grader. UNDER 25 GRADER DEFINIERAS SOM EN DYSPLASI OCH ÖVER 39 GRADER SOM EN COXA PROFUNDA.

NÄR DET GÄLLER ÖVERHÄNG PÅ ACETABULUM ( FOKAL PINCER) SÅ VERKAR DETTA VARA VANLIGARE. DETTA ÄR VANLIGAST I FRÄMRE OCH ÖVRE DELEN  AV ACETABULUM . FRÄMRE (ANTERIOR) PINCER, ELLER ÖVERHÄNG, KALLAS " KRANIAL ACETABULÄR RETROVESION" ELLER " FRÄMRE FOKAL RETROVERSION". DETTA ORSAKAR ETT IMPINGEMENT OCH GER OFTAST SMÄRTA VID FLEXION OCH INÅTROTATION AV HÖFTEN.

GENOM ATT NOGGRANT FÖLJA DEN FRÄMRE OCH BAKRE KANTEN AV ACETABULUM PÅ RÖNTGENBILDEN KAN MAN IDENTIFIERA OLIKA KONFIGURATIONER AV ACETABULUM.

EN NORMAL ACETABULUM LIGGER RIKTAD NÅGOT FRAMÅT, DVS ANTEVERTERAD MED FRÄMRE KANTEN PÅ ACETABULUM SYNLIGT LIGGANDE MEDIALT( INNANFÖR) DEN BAKRE KANTEN. ETT FOKALT "ÖVERHÄNG" AV ACETABULUM ANTERIOSUPERIORT( FRAMÅT/UPPÅT), ORSAKAR ETT KRANIO RETROVERTERAT ACETABULUM OCH DEFINIERAS AV AV ATT DEN FRÄMRE KANTEN AV ACETABULUM LIGGER LATERALT(UTANFÖR) DEN ÖVRE BAKRE VÄGGEN PÅ ACETABULUM. DETTA BESKRIVS SOM "CROSS OVER SIGN".

BILDEN OVAN VISAR DE OLIKA FÖRÄNDRINGARNA VID FAI. DEN SVARTA LINJEN VISAR GRÄNSEN FÖR CAM FÖRÄNDRINGEN, DEN GULA LINJEN REBRESENTERAR FRAMVÄGGEN PÅ ACETABULUM, DEN ROSA REPRESENTERAR BAKVÄGGEN OCH DET TURKOSA OMRÅDET ÄR DEN FOKALA PINCERFÖRÄNDRINGEN.

CROSS OVER SIGN

EN HERNIATION PIT ORSAKAD AV EN PINCER. EN CYSTA BILDAS PGA ATT PINCERN SLÅR I CAPUT

BAKRE IMPINGEMENT

FÖR ATT SKILJA PÅ EN FÖR PROMINENT ELLER FÖR INSUFFICIENT BAKRE ACETABULUM, MÅSTE DEN BAKRE DELEN AV ACCETABULUM FRAMHÄVAS TYDLIGARE. "POSTERIOR WALL SIGN " ÄR EN STARK INDIKATION PÅ EN ALLTFÖR PROMINENT BAKRE ACETABULÄR KANT OCH TECKEN PÅ ETT BAKRE IMPINGEMENT, ELLER PINCER. EN BAKRE SMÄRTA HOS PATIENTEN NÄR HÖFTEN ÄR I STRÄCKT OCH UTÅTROTERAT LÄGE.

VID EN NORMAL HÖFT SÅ STRÄCKER SIG LINJEN SOM REPRESENTERAR  BAKRE KANTEN PÅ ACETABULUM,I PRINCIP IGENOM CENTRUM PÅ CAPUT(LEDHUVUDET). OM ISTÄLLET LINJEN GÅR LATERALT (UTANFÖR) CENTRUM PÅ CAPUT SÅ ÄR DETTA EN INDIKATION PÅ EN PROMINENT BAKRE ACETABULÄR VÄGG. MOTSATSEN ÄR OM LINJEN GÅR MEDIALT(INNANFÖR) MITTEN AV CAPUT OCH VISAR DÅ PÅ ATT DEN BAKRE VÄGGEN ÄR SMAL. EN SÅDAN BAKRE ACETABULÄR VÄGG ÄR OFTAST TECKEN PÅ EN RETROVERTERAD( BAKÅTRIKTAD) ELLER DYSPLASTISK ACETABULUM.

EN BAKRE PROMINENT KANT PÅ ACETABULUM KAN OFTAST SES VID COXA PROFUNDA MEN KAN OCKSÅ FÖREKOMMA ISOLERAT.

COXA PROFUNDA KAN OCKSÅ ANAS OM DEN INRE KANTEN AV ACETABULUM TANGERAR ELLER LIGGER MEDIALT OM DEN SK ILLIOISCHIALA LINJEN. DETTA GER OFTA EN SK "GLOBAL PINCER"

 

 

ATT TOLKA BIDER RÄTT

I MÅNGA FALL KAN DET VARA VÄLDIGT SVÅRT ATT SKILJA MELLAN DEN FRÄMRE OCH BAKRE VÄGGEN PÅ ACETABULUM.LÄTTAST ÄR ATT IDENTIFIERA DEN BAKRE VÄGGEN I NEDRE DELEN AV ACETABULUM OCH FÖLJA DEN UPP, MED LITE TRÄNING KAN MAN EFTER ETT TAG SKILJA PÅ FRAM OCH BAKVÄGG .

DET ÄR VÄLDIGT VIKTIGT ATT INTE BEDÖMA EV RETROVERSION OCH CROSSOVER SIGN ENBART PÅ EN AP BILD AV HÖFTEN, UTAN ALLTID GÖRA DETTA PÅ EN BÄCKENBILD.

ÄVEN EN BÄCKENBILD KAN GE FALSK INFORMATION AV OLIKA ANLEDNINGAR. OM BÄCKENET ÄR LITE TIPPAT ELLER VRIDIT ÅR ETT VISST HÅLL, KAN DET GE EN FALSK RETROVERSION AV ACETABULUM.

EN BÄCKENBILD I NEUTRAL ROTATION DEFINIERAS AV ATT SPETSEN PÅ SVANSKOTAN (COXYCC) PEKAR MOT ÖVRE DELEN AV SYMFYSEN. DET SKALL OCKSÅ VARA ETT AVSTÅND MELLAN SYMFYSEN OCH SVANSKOTAN PÅ 3,2 CM HOS MÄN OCH 4,7 CM HOS KVINNOR. DETTA FÖR ATT UNDVIKA ATT BEDÖMA EN BILD DÄR BÄCKENET ÄR TIPPAT.

TYDLIG SK HERNIATION PIT. ORSAKAD AV UPPREPAD KONTAKT MELLAN ACCETABULARKANTEN OCH CAPUT /COLLUM

CAM FÖRÄNDRINGAR PÅ RÖNTGEN

CAM FÖRÄNDRINGAR ÄR VANLIGAST HOS YNGRE MÄN  OCH ÄR LEDHUVUDETS( CAPUTS) BIDRAG TILL FAI. CAM ÄR BESKRIVNINGEN AV ETT ICKE SFÄRISKT CAPUT, DÄR DEN "ICKE RUNDA" DELEN AV CAPUT INTE RIKTIGT PASSAR IN I ACETABULUM OCH SKADAR FF A BROSKET I ACETABULUM. ORSAKEN TILL DENNA DEFORMITET ÄR FORTFARANDE INTE KLARLAGT. DESSA DEFORMITETER PÅ CAPUT LEDER TILL UPPREPAD BELASTNING PÅ BROSKET I ACETABULUM OCH SÅ SMÅNINGOM EN DELAMINERING( LOSSNING) AV BROSKET. OFTAST ÄR SKADORNA PÅ BROSKET I ACETABULUM ORSAKADE AV CAM FÖRÄNDRINGAR  MYCKET STÖRRE OCH ALLVARLIGARE ÄN DE SOM ORSAKATS AV PINCERFÖRÄNDRINGARNA.

CAM IMPINGEMENT KAN ORSAKAS BÅDE AV FÖRÄNDRINGAR PÅ CAPUT OCH AV ETT RETROVERTERAT CAPUT. DE MEST TYPISKA CAM FÖRÄNDRINGARNA ÄR BELÄGNA LATERALT (" SK PISTOL GRIP) PÅ EN FRONTALBILD AV HÖFTEN ELLER ANTEROSUPERIORT PÅ EN LATERAL BILD AV HÖFTEN.

MAN KAN NÅGORLUNDA BESTÄMMA VINKELN PÅ CAM FÖRÄNDRINGEN GENOM ATT MÄTA DEN SK ALFA VINKELN. VINKELN MÄTS MELLAN MITTLINJEN PÅ CAPUT OCH DÄR  ASSYMETRIN STARTAR. VINKELN MÄTS PÅ EN SIDOBILD AV HÖFTEN OCH OM DEN ÖVERSTIGER 50 GRADER BETRAKTAS DEN SOM PATOLOGISK.

EN ANNAN ORSAK TILL CAM IMPINGEMENTÄR RETROVERSION AV CAPUT/ COLLUM .  DETTA KAN VARA MEDFÖTT ELLER ORSAKATS AV TIDIGARE FAKTUR . LIKASÅ KAN EN COXA VARA, DVS NÄR VINKELN MELLAN LÅRBENET OCH CAPUT ÄR MINDRE ÄN 125 GRADER, GE EN IMPINGEMENT. FÖR ATT SE OM DET FINNS EN SÅDAN RETROVERSION I HÖFTEN KAN DET VARA AV VÄRDE ATT UTFÖRA EN CT.

 

 

 

SAKER ATT TÄNKA PÅ

1. CYSTOR I LATERALA ACETABULUM= GENOMGÅENDE BROSKSKADA/BROSKSKADOR

2. BOTTEN AV ACCETABULUM MEDIALT OM ILEO-ISCHEALA LINJEN= COXA PROFUNDA

3.CAPUT MEDIALT OM ILEO-ISCHEALA LINJEN= PROTRUSIO

4. OSYMMETRISK CAPUT PÅ AP BILD= CAM FÖRÄNDRING

5.STOR ALPHA VINKEL=CAM

6."HANING ROPE SIGN"PÅ CAPUT= CAM

7. FRÄMRE VÄGGEN AV ACCETABULUM LIGGER LATERALT OM BAKVÄGGEN= FOKAL PINCER

8. HERNIATION PIT VID CAPUT COLLUM ÖVERGÅNG= PINCER

DYSPLASI PÅ BÅDE HÖ OCH VÄ HÖFT: RÖNTGEN HAR HÄR MÄTT LCE VINKLAR PÅ BÅDA HÖFTERNA

YTTERLIGARE EN HERNIATION PIT. OKLANDERLIGA BEVIS FÖR PINCER PATOLOGI

HÄR ÄR EN KONVENTIONELL RÖNTGENBILD PÅ EN HERNIATION PIT