Biopsier runt höftprotes

Beskrivning

Lös Protescup och impression av plasten av protesen

Beskrivning

Efter Labrumrekonstruktion

Beskrivning

Det finns ingen video