VILKA PASSAR FÖR HÖFTARTROSKOPI?

DET ÄR VIKTIGT ATT FÖRSTÅ ATT HÖFTARTROSKOPI INTE ÄR NÅGON UNIVERSAL LÖSNING FÖR PATIENTER MED HÖFTPROBLEM. PATIENTER MED ARTROS, INSTABILITET MM KAN T O M BLI SNABBT KRAFTIGT FÖRSÄMRADE AV ATT BLI ARTROSKOPERAD. ATT "VÄLJA" RÄTT INGREPP FÖR RÄTT PATIENT ÄR NATURLIGTVIS LIKA VIKTIGT VID HÖFTARTROSKOPI SOM VID NÅGOT ANNAT INGREPP. PATIENTENS ANAMNES, KLINISKA OCH RADIOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR , ÅLDER OCH AKTIVITETSNIVÅ ÄR NÅGRA AV DE FAKTORER,SOM AVGÖR OM DET ÄR ETT INGREPP SOM PASSAR FÖR PATIENTEN.

NEDAN FÖLJER EN LISTA PÅ INGREPP  SOM KAN PASSA BRA FÖR ARTROSKOPISK HÖFTKIRURGI.DET ÄR DOCK SÅ ATT INDIKATIONERNA FÖRÄNDRAS HELA TIDEN, SÅ DESSA LISTOR ÄR INTE SKRIVNA I STEN.

IMPINGEMENT ( CAM;PINCER)

LABRUMSKADOR

FRIA KROPPAR (T EX CHONDROMATOS)

KNÄPPANDE HÖFT (PSOAS, FASCIA LATA)

LIAMENTUM TERES SKADOR

MINDRE BROSKSKADOR

GLUTEUS MEDIUS RUPTURER

SMÄRTTILLSTÅND SAMT DIAGNOSTIK OCH BIOPSIER EFTER PROTES KIRURGI

SEPTISK ARTRIT

HAMSTRINGSSKADOR

SPORT'S HIP

 

TILLSTÅND DÄR MAN BÖR VARA EXTRA FÖRSIKTIG MED HÖFTARTROSKOPI

DYSPLASTISK HÖFT

ARTROS

DYSPLASI ( DOCK VANLIGT MED LABRUMSKADOR SOM KAN ÅTGÄRDAS)

FRAKTURER ( UNDANTAGET OSTEOKONDRALA FRAGMENT SOM KAN ÅTERFÄSTAS

 

ATT ARTROSKOPISKT ASSISTERA KAN DOCK VARA AV VÄRDE ÄVEN VID OVANSTÅENDE TILLSTÅND

 

 

 

DYSPLASTISK HÖFT DÄR DET BÄSTA ALTERNATIVET TROLIGEN ÄR EN OSTEOTOMI

LÖS PROTESCUP

EN NÅGOT OVANLIG MEN UTMÄRKT INDIKATION FÖR HÖFTLEDSARTROSKOPI. PATIENTER MED SMÄRTOR EFTER PROTESKIRURGI KAN HA PROBLEM FRÅN MJUKDELARNA. GLUTEUS MEDIUS SKADOR, PSOASIMPINGEMENT ELLER SOM I DETTA FALL: RÖNTGEN ELLER KLINISK UNDERSÖKNING KUNDE INTE NOTERA ATT DENNA PROTESCUP SATT LÖST. ARTROSKOPISK UNDERSÖKNING GAV DOCK SOM SYNES DIAGNOSEN. MAN KAN TYDLIGT SE DEFEKTEN I PLASTEN DÄR PROTESHALSEN SLAGIT I. PATIENTEN GENOMGICK SENARE EN CUPREVISION OCH MÅR NU BRA.