HAGOS

 

The Copenhagen Hip and Groin Outcome Score (HAGOS). Svensk version 1.0.

Frågeformulär om höft- och/eller ljumskproblem

Datum: _________________________ CPR nr: _________________________ Namn: __________________________________________________________

VÄGLEDNING: Detta frågeformulär innehåller frågor om hur din höft och/eller ljumske fungerar. Du skall ange hur din höft och/eller ljumske har fungerat under den senaste veckan. Svaren skall hjälpa oss att kunna förstå hur du har det och hur bra du klarar dig i vardagen.

Du skall besvara frågorna genom att kryssa för det alternativ som passar dig bäst. Du skall endast ange ett kryss för varje fråga. Du skall svara på alla frågorna. Om en fråga inte gäller dig eller om du inte upplevt besväret under den senaste veckan, så ange det alternativ som passar bäst in och som du känner dig mest nöjd med.

Symptom
Tänk på de symptom och besvär du har haft i din höft och/eller ljumske under den senaste

veckan när du svarar på följande frågor.

S1 Har du malande/obehag i höften och/eller ljumsken?
Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid

□□□□□

S2 Har du hört klickande eller andra ljud från höften och/eller ljumsken?
Aldrig Sällan Ibland Ofta Hela tiden

□□□□□

S3 Har du problem med att få benen långt ut åt sidan?
Inga Lite Måttliga Stora Mycket stora

□□□□□

S4 Har du problem med att ta steget fullt ut när du går?
Inga Lite Måttliga Stora Mycket stora

□□□□□

S5 Får du plötsliga stickande/pirrande förnimmelser i höften och/eller ljumsken? Aldrig Sällan Ibland Ofta Hela tiden

□□□□□

Översatt och kulturanpassat till svenska av Roland Thomeé*, Pall Sigurgeir Jonasson*, Mikael Sansone*, Kristian Thorborg¤ och Jon Karlsson*. *Avdelningen för ortopedi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.
¤ Arthroscopic Centre Amager, Amager Hospital, Faculty of Health Sciences, University of Copenhagen
e-mail: roland.thomee@orthop.gu.se

1

The Copenhagen Hip and Groin Outcome Score (HAGOS). Svensk version 1.0.

Stelhet

Följande frågor handlar om stelhet i höften och/eller ljumsken. Stelhet medför besvär att komma igång eller ett ökat motstånd när du böjer höften och/eller ljumsken. Ange i hur stor grad du har upplevt stelhet i höften och/eller ljumsken under den senaste veckan.

S6 S7

Smärtor

Hur stel är du i din höft och/eller ljumske när du just har vaknat på morgonen? Inte alls Lite Måttligt Mycket Extremt

□□□□□

Hur stel är du i din höft och/eller ljumske senare på dagen, efter att du har suttit eller legat och vilat dig?

Inte alls Lite Måttligt Mycket Extremt

□□□□□

P1 Hur ofta har du ont i höften och/eller ljumsken?
Aldrig Varje månad Varje vecka Varje dag Alltid

□□□□□

P2 Hur ofta har du ont på andra ställen än i höften och/eller ljumsken som du tycker hänger ihop med dina höft- och/eller ljumskproblem?

Aldrig Varje månad Varje vecka Varje dag Alltid

□□□□□

Följande frågor handlar om hur ofta du haft smärta i höften och/eller ljumsken under den senaste veckan. Ange graden av höft- och/eller ljumsksmärta du har upplevt i följande situationer.

P3 Sträcka ut höften helt och hållet
Ingen Lätt Måttlig Svår Mycket svår

□□□□□

P4 Böja höften helt och hållet
Ingen Lätt Måttlig Svår Mycket svår

□□□□□

P5 Gå upp- eller nedför trappor
Ingen Lätt Måttlig Svår Mycket svår

□□□□□

P6 Om natten när du ligger ned (smärtor som förstör din sömn)
Ingen Lätt Måttlig Svår Mycket svår

□□□□□

P7 Sitta eller ligga
Ingen Lätt Måttlig Svår Mycket svår

□□□□□

Översatt och kulturanpassat till svenska av Roland Thomeé*, Pall Sigurgeir Jonasson*, Mikael Sansone*, Kristian Thorborg¤ och Jon Karlsson*. *Avdelningen för ortopedi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.
¤ Arthroscopic Centre Amager, Amager Hospital, Faculty of Health Sciences, University of Copenhagen
e-mail: roland.thomee@orthop.gu.se

2

The Copenhagen Hip and Groin Outcome Score (HAGOS). Svensk version 1.0.

Följande frågor handlar om hur ofta du har haft smärta i höften och/eller ljumsken under den senaste veckan. Ange graden av höft- och/eller ljumsksmärta du har upplevt i följande situationer.

P8 Stående
Ingen Lätt Måttlig Svår Mycket svår

□□□□□

P9 Gå på hårt underlag, på asfalt eller sten
Ingen Lätt Måttlig Svår Mycket svår

□□□□□

P10 Gå på ojämnt underlag
Ingen Lätt Måttlig Svår Mycket svår

□□□□□

Fysisk funktion, dagliga aktiviteter

Följande frågor handlar om din fysiska funktion. Ange graden av besvär du har haft i följande situationer under den senaste veckan, på grund av din höft och/eller ljumske.

A1 Gå uppför trappor
Inga Lätta Måttliga Stora Mycket stora

□□□□□

A2 Böja dig ner, tex för att plocka upp något från golvet
Inga Lätta Måttliga Stora Mycket stora

□□□□□

A3 Kliva i/ur bil
Inga Lätta Måttliga Stora Mycket stora

□□□□□

A4 Ligga i sängen (vända dig eller hålla höften i samma läge under lång tid)
Inga Lätta Måttliga Stora Mycket stora

□□□□□

A5 Utföra tungt hushållsarbete (tvätta golv, dammsuga, bära drickabackar och liknande) Inga Lätta Måttliga Stora Mycket stora

□□□□□

Översatt och kulturanpassat till svenska av Roland Thomeé*, Pall Sigurgeir Jonasson*, Mikael Sansone*, Kristian Thorborg¤ och Jon Karlsson*. *Avdelningen för ortopedi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.
¤ Arthroscopic Centre Amager, Amager Hospital, Faculty of Health Sciences, University of Copenhagen
e-mail: roland.thomee@orthop.gu.se

3

The Copenhagen Hip and Groin Outcome Score (HAGOS). Svensk version 1.0.

Funktion, sport och fritid

Följande frågor handlar om din fysiska förmåga. Du skall svara på ALLA frågor. Om en fråga inte gäller dig eller om du inte upplevt besväret under den senaste veckan, så ange det alternativ som passar bäst in och som du känner dig mest nöjd med. Ange vilken grad av besvär du har haft i följande aktiviteter under den senaste veckan, på grund av problem med din höft och/eller ljumske.

SP1 Sitta på huk
Inga Lätta Måttliga Stora Mycket stora

□□□□□

SP2 Springa
Inga Lätta Måttliga Stora Mycket stora

□□□□□

SP3 Vrida/snurra kroppen när du står på benet
Inga Lätta Måttliga Stora Mycket stora

□□□□□

SP4 Gå på ojämnt underlag
Inga Lätta Måttliga Stora Mycket stora

□□□□□

SP5 Springa så snabbt du kan
Inga Lätta Måttliga Stora Mycket stora

□□□□□

SP6 Föra benet framåt kraftigt och/eller till sidan, exempelvis som vid en spark, skridskosteg eller liknande

Inga Lätta Måttliga Stora Mycket stora

□□□□□

SP7 Plötsliga, explosiva rörelser som involverar snabba fotrörelser, exempelvis accelerationer, uppbromsningar, riktningsförändringar eller liknande

Inga Lätta Måttliga Stora Mycket stora

□□□□□

SP8 Situationer där benet rör sig helt ut i ytterläge (med ytterläge menas så långt ut från kroppen som möjligt)

Inga Lätta Måttliga Stora Mycket stora

□□□□□

Översatt och kulturanpassat till svenska av Roland Thomeé*, Pall Sigurgeir Jonasson*, Mikael Sansone*, Kristian Thorborg¤ och Jon Karlsson*. *Avdelningen för ortopedi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.
¤ Arthroscopic Centre Amager, Amager Hospital, Faculty of Health Sciences, University of Copenhagen
e-mail: roland.thomee@orthop.gu.se

4

The Copenhagen Hip and Groin Outcome Score (HAGOS). Svensk version 1.0.

Delta i fysisk aktivitet

Följande frågor handlar om din förmåga att delta i fysiska aktiviteter. Med fysiska aktiviteter menas idrottsaktiviteter, men även andra aktiviteter, där man blir lätt andfådd. Ange i vilken grad din förmåga att delta i önskade fysiska aktiviteter har varit påverkade under senaste veckan, på grund av dina problem med din höft och/eller ljumske.

PA1 Kandudeltaiönskadefysiskaaktivitetersålängeduvill?
Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig

Livskvalitet

□□□□□

PA2 Kandudeltaiönskadefysiskaaktiviteterpådinnormalaprestationsnivå?
Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig

□□□□□

Q1 Hur ofta blir du påmind om dina problem med höften och/eller ljumsken? Aldrig Varje månad Varje vecka Varje dag Alltid

□□□□□

Q2 Har du ändrat ditt sätt att leva för att undgå att påfresta höften och/eller ljumsken? Inget alls Något Måttligt I stor utsträckning Totalt

□□□□□

Q3 Hur stora problem har du generellt med din höft och/eller ljumske?
Inga Lätta Måttliga Stora Mycket stora

□□□□□

Q4 Påverkar dina problem med höften och/eller ljumsken ditt humör i en negativ riktning? Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid

□□□□□

Q5 Känner du dig begränsad p.g.a. problem med din höft och/eller ljumske?
Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid

□□□□□

Tack för att du har besvarat Alla frågorna!

 

 

 

 

INTERNATIONAL HIP OUTCOME TOOL

NAMN: ..............................................................................

PERSONNR: .................................................

DAGENS DATUM: ..........................................

VILKEN HÖFT HANDLAR DETTA FORMULÄR OM? Om vi bett dig att ge svar om en specifik höft, markera den.

Annars markera den höft som ger dig mest besvär.

Vänster Höger

FORMULÄR OM LIVSKVALITÉ HOS UNGA AKTIVA MÄNNISKOR MED HÖFTPROBLEM

INSTRUKTIONER

  •   Dessa frågor handlar om de besvär som du kan uppleva i din höft, hur dessa besvär påverkar ditt liv och de känslor du känner som följd av dessa besvär.

  •   Vänligen ange svårighetsgraden av dina höftbesvär genom att markera linjen med ett streck nedanför varje fråga

    » Om du markerar längst ut till vänster betyder det att du känner dig påtagligt begränsad. Till exempel:

    PÅTAGLIGT INGA PROBLEM BEGRÄNSAD ALLS

    » Om du markerar längst ut till höger betyder det att du inte har några problem alls med din höft. Till exempel:

PÅTAGLIGT BEGRÄNSAD

» Om markeringen placeras mitt på linjen betyder det att du är

måttligt besvärad, eller med andra ord, mitt emellan påtagligt

begränsadoch inga problem alls. Det är viktigt att du markerar

ända ut i kanten av linjen om det är ytterligheten som bäst beskriver din situation.

INGA PROBLEM ALLS

TIPS Om du inte utför en aktivitet, föreställ dig hur det skulle kännas i din höft om du var tvungen att utföra aktiviteten.

Vänligen låt dina svar beskriva den typiska situationen senaste månaden. .................................................................................................................................................................................... F1 Totalt sett, hur mycket smärta har du i din höft/ljumske?

EXTREM INGEN SMÄRTA SMÄRTA ALLS

.................................................................................................................................................................................... F2 Hur svårt är det för dig att ta dig ner på och upp från golvet/marken?

EXTREMT INTE SVÅRT SVÅRT ALLS

.................................................................................................................................................................................... F3 Hur svårt är det för dig att gå långa distanser?

EXTREMT SVÅRT

INTE SVÅRT ALLS

International Hip Outcome Tool 12 (iHOT12) – svensk version 1.0. 2011
Översatt och kulturanpassat till svenska av Roland Thomeé, Pall Sigurgeir Jonasson, Mikael Sansone och Jon Karlsson. Avdelningen för ortopedi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.
e-mail: roland.thomee@orthop.gu.se

F4 Hur mycket besvär har du av krasningar, upphakningar eller klickande i din höft? PÅTAGLIGA INGA BESVÄR

BESVÄR ALLS ....................................................................................................................................................................................

F5 Hur mycket besvär har du av att knuffa, dra, lyfta eller bära tunga föremål? PÅTAGLIGA INGA BESVÄR

BESVÄR ALLS ....................................................................................................................................................................................

F6 Hur oroad är du över riktningsförändringar när du idrottar eller motionerar? EXTREMT INTE OROAD

OROAD ALLS ....................................................................................................................................................................................

F7 Hur mycket smärta har du i din höft efter aktivitet?
EXTREM INGEN SMÄRTA

SMÄRTA ALLS ....................................................................................................................................................................................

F8 Hur oroad är du över att lyfta upp och bära barn på grund av din höft?
EXTREMT INTE OROAD

OROAD ALLS ....................................................................................................................................................................................

F9 Hur mycket besvär har du med sexuella aktiviteter på grund av din höft? Detta är inte relevant för mig

PÅTAGLIGA INGA BESVÄR BESVÄR ALLS

.................................................................................................................................................................................... F10 Hurmyckettidärdumedvetenomdinabesvärmeddinhöft?

KONSTANT INTE MEDVETEN MEDVETEN ALLS

.................................................................................................................................................................................... F11 Huroroadärduöverdinmöjlighetattupprätthålladinönskadefysiskanivå?

EXTREMT INTE OROAD OROAD ALLS

.................................................................................................................................................................................... F12 Hur distraherande/störande är dina höftproblem?

EXTREMT DISTRAHERANDE/ STÖRANDE

INTE ALLS DISTRAHERANDE/

STÖRANDE

International Hip Outcome Tool 12 (iHOT12) – svensk version 1.0. 2011
Översatt och kulturanpassat till svenska av Roland Thomeé, Pall Sigurgeir Jonasson, Mikael Sansone och Jon Karlsson. Avdelningen för ortopedi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.
e-mail: roland.thomee@orthop.gu.se