Preoperativt

SAMTLIGA PATIENTER SOM SÄTTS UPP FÖR OPERATION KALLAS INNAN OPERATION TILL SJUKGYMNAST FÖR INFORMATION, TESTER OCH FÅR FYLLA I FRÅGEFOLMULÄR. INFORMATIONEN INNEFATTAR DELS FÖRBRERDELSER SOM PATIENTEN BEHÖVER GÖRA, HUR OPERATIONEN GÅR TILL, EVENTUELLA RESTRIKTIONER EFTER OPERATIONEN SAMT ÖVERGRIPANDE OM DEN EFTERFÖLJANDE REHABILITERINGEN.  DE TESTER SOM GENOMFÖRS INNEFATTAR BALANSTEST, STYRKETEST, HOPPTEST, SMÄRTSKATTNING  OCH IFYLLNAD AV HÖFTFORMULÄR. PATIENTEN FÅR ÄVEN EN GENOMGÅNG I ÖVNINGAR SOM SKA INLEDAS DAGEN EFTER  OPERATIONEN.

Postoperativ Rehabilitering

GENERELLT TILLÅTS FULL BELASTNING EFTER EN GENOMGÅNGEN HÖFTARTROSKOPI.  PATIENTEN UPPMANAS ATT ANVÄNDA KRYCKKÄPPAR SOM STÖD SÅ LÄNGE HÄLTA ELLER SMÄRTA KVARSTÅR VID BELASTNING, VANLIGEN CA 2 TILL 3 VECKOR EFTER OPERATIONEN. VID TRÄNING FÅR MAN SJÄLVKLART KÄNNINGAR I HÖFTEN MEN TRÄNINGEN FÅR INTE FRAMKALLA KVARSTÅENDE SMÄRTA EFTERÅT, SOM MÅTT KAN MAN TILLÅTA EN SMÄRTA PÅ 3 ENLIGT VAS. ATT KOMMA UPP PÅ EN MOTIONSCYKEL ÄR VIKTIGT ATT GÖRA SÅ SNART DET GÅR FÖR ATT FÅ EN GOD CIRKULATION I HÖFTLEDEN OCH MINSKA RISKEN FÖR ÄRRBILDNING I HÖFTEN. JOGGING TILLÅTS FÖRST 3 MÅNADER EFTER OPERATIONEN.

PATIENTEN TRÄNAR UTIFRÅN OLIKA FASER, DE OLIKA FASERNA ÄR UNGERFÄRLIGA OCH PATIENTEN SKA UPPNÅ MÅL INOM EN FAS INNAN MAN GÅR VIDARE TILL NÄSTA FAS

FAS 1  CIRKA 0-1 VECKOR

Mål: Återfå rörlighet, minska svullnad och smärta, aktivera muskulaturen och återfå normalt gångmönster vid gång med kryckor.(Program Fas I: Bilaga 2)

 Fas II  Cirka 1-3 veckor

 Mål: Återfå symmetriskt gångmönster utan stöd. Neuromuskulär träning och fortsatt muskelfunktionsträning.(Program Fas II: Bilaga 3)

 Fas III Cirka 3-4 veckor

 Mål: Öka den funktionella styrkan och uthålligheten i höftmuskulaturen, öka bålstabilitet och förbättrad neuromuskulär kontroll. Detta utförs med fördel i gym.(Program Fas III: Bilaga 4)

Fas IV Cirka 4 veckor

Mål: Fortsatt rehabilitering med fördel i gym. Därefter individanpassas träningen utifrån patientens mål och framsteg.

 

Restriktioner

Femoroacetubular Impingement (FAI) : Inga restriktioner.

 

Labrum-skador: Undvika belastad maxflexion i höftleden samt belastad rotation samt utåtrotation 6 veckor postoperativt. Vid labrumtransplantationer ska även gångstöd användas i 6 veckor

Snapping Hip: Inga restriktioner

Trochanterbursit: Inga restriktioner

 

Gluteus medius-rupturer:Undvik abduktion, utåtrotation samt djup flexion under 6 veckor. Gångstöd 6 veckor.

 

 

 

 

 

 

Pre/Post Operativa tester

 

One leg chair-stand test - Uppresning till stående

Modifierad version av 30 s chair stand test, patienten utför uppresning på ett ben i taget från en 45 cm hög stol. Patienten ska göra så många uppresningar som möjligt inom 60 sekunder med armarna korslagda över bröstkorgen. Instruera och låt patienten försöka en gång innan du testar, patienten ska ställa sig upp till rakt stående varje gång. Notera antalet uppresningar efter 30 s och 60 s. Växla ben.

SOLEC (Standing on One Leg Eyes Closed)

Balanstest som går ut på att patienten står på ett ben i en cirkel som mäter 50 cm i diameter. Patienten ska stå på ett ben med armarna korslagda över bröstkorgen och blunda. Maxtid 60 sekunder. Växla ben.

40 cm hopptest

Patienten ska utföra enbenshopp i sidled, instruktionen är att utföra så många hopp som möjligt på 30 sekunder.