Ska man Artroskopera Höfter med Artros

Ibland är gränserna mellan vad som är en klar Artros och ett oklart smärttillstånd i höften ganska diffusa. Patienten har en klar höftsmärta men ingen artros syns på Röntgen. I vissa fall syns heller inga CAM eller Pincer förändringar som skulle kunna förklara patientens smärta. MRT undersökningar kan ibland vissa förtunnat brosk men inte mer.

Här kan Artroskopi vara av värde för att faktiskt kunna konstatera eller utesluta en Artros i höften. Vi har vid flera tillfällen kunna hjälpa Proteskirurgerna att ta ett beslut om protesoperation genom att ta bilder och beskriva hur broskytorna ser ut i höften. I mänga fall kan det finnas en total avsaknad av brosk vid Artroskopi, trots att Röntgenbilder visat helt normala förhållanden.

Vår inställning i övrigt när det gäller Artroskopi av Patienter med påvisad Artros i höften är mycket restriktiv. Det finns undersökningar som visar att vissa patienter med Artros i höften kan bli förbättrade av en Artroskopi i upp till 50% av fallen. Vår inställning är dock att vi med största sannolikhet gör större skada än nytta om vi Artroskoperar dessa Patienter.

I vissa fall när Patienten absolut inte vill ha en Protes så har vi Artroskoperat dessa. Resultaten har varit varierande men det är extremt viktigt att man förklarar för sin patient att risken för försämring är stor.