DET ÄR VIKTIGT ATT KOMMA IHÅG ATT ALL KIRURGI INNEBÄR VISSA RISKER . HÖFTARTROSKOPI ÄR NATURLIGTVIS INGET UNDANTAG, INNAN EV KIRURGI ÄR DET VIKTIGT ATT INFORMERA PATIENTEN OM DESSA RISKER.

HÄR FÖLJER EN LISTA PÅ KÄNDA KOMPLIKATIONER

1) BROSKSKADOR( EFTERSOM HÖFTEN ÄR TRÅNG OCH IBLAND MYCKET SVÅR ATT KOMMA IN I SÅ FINNS RISK ATT ARTROSKOP OCH INSTRUMENT KAN SKADA BROSKET)

2. NERVSKADOR  ( MAJORITETEN AV ALLA NERVSKADOR ÄR YTLIGA OCH INVOLVERAR BARA HUDEN. DETTA SKILJER SIG INTE FRÅN ÖVRIG KIRURGI, ARTROSKOPISK ELLER ÖPPEN. PGA GANSKA KRAFTIGT DRAG I BENET SÅ KAN ÖVERGÅENDE NERVPÅVERKAN UPPSTÅ VID FOTEN)

3. BLÖDNINGAR( DETTA FÖREKOMMER, MEN ÄR OFTAST SMÅ OCH KOMMER OFTAST FRÅN DE SMÅ INCISIONERNA I HUDEN)

4. BUKKOMPARTMENT SYNDROM( YTTERST OVANLIGT MEN POTENTIELLT ALVARLIGT OCH KOMMER FRÅN ATT VATTEN/PRESSAS IN I BUKEN VIA PSOASBURSAN. VIKTIGT ATT HÅLLA REDA PÅ ATT DET VATTEN SOM GÅR IN I LEDEN OCKSÅ KOMMER UT

5. INSTABILITET ( NGR LUXATIONER HAR RAPPORTERAS BÅDE UNDER OPERATION OCH NGR MÅNADER EFTER OPERATIONEN, ÄVEN DESSA ÄR YTTERST OVANLIGA)

6. DVT ( PROPP I BENET) ÄR OVANLIGA MEN IBLAND VID LÅNGA OPERATIONSTIDER OCH ANDRA RISKFAKTORER SÅ KAN FRAGMIN ELLER LIKNANDE VARA AV VÄRDE FÖR PATIENTEN.

7. SEPTISK ARTRIT. VID ALLA KIRURGISKA INGREPP SÅ FINNS RISKEN FÖR INFEKTIONER. DOCK ÄR DJUPA INFEKTIONER I HÖFTER EFTER ARTROSKOPISKA INGREPP VÄLDIGT OVANLIGA. DET ÄR DOCK VIKTIGT ATT INFORMERA PATIENTEN OM ATT OMEDELBART SÖKA VÅRD OM FEBER, ÖKAD SMÄRTA OCH ALLMÄN SJUKDOMSKÄNSLA SKULLE TILLSTÖTANÅGRA DAGAR EFTER INGREPPET.

8.KOLLUMFRAKTURER,OFTAST PG A FÖR MYCKET RESEKTION AV EN CAM FÖRÄNDRING ÄR OCKSÅ VÄLDIGT OVANLIGA OCH INTRÄFFAR NÄSTAN BARA PÅ NGT ÄLDRE PATIENTER