ANATOMI VID HÖFTARTROSKOPI

 

UR ETT ARTROSKOPISKT PERSPEKTIV HAR HÖFTEN 3 ST DISTINKTA "RUM" ", ELLER KOMPARTMENTS. 2 AV DESSA LIGGER INNANFÖR  HÖFTENS LIGAMENT, ELLER KAPSEL. NÄRMARE BESTÄMT DET DET CENTRALA OCH DET PERIFIERA. DET CENTRALA RUMMET LIGGER INTRA ARTIKULÄRT, DVS I LEDEN. DET PERIFIERA RUMMET LIGGER EXTRA ARTIKULÄRT, DVS UTANFÖR LEDEN. DET PERIFIERA RUMMET OMFATTAS AV ÖVERGÅNGEN MELLAN CAPUT OCH KOLLUM, YTTRE DELEN AV ACCETABULUM OCH LABRUM. DET TREDJE RUMMET ÄR  DET LATERALA ELLER PERITROCHANTÄRA OMRÅDET. DETTA LIGGER MELLAN FASCIA LATA OCH TROCHANTER MAJOR OCH GER TILLGÅNG TILL HÖFTABBDUCTORERNA OCH FLERA SLEMSÄCKAR( BURSOR). GENOM ATT FÖRSTÅ ANATOMIN I OMRÅDET SÅ KAN MAN VIA NÅGRA FÅ PORTALER FÅ TILLGÅNG TILL ALLA DESSA OMRÅDEN OCH MÖJLIGHET ATT ÅDGÄRDA DE SKADOR OCH FÖRÄNDRINGAR SOM FINNS DÄR.

 

 

 

 

DE OLIKA"RUMMEN" I HÖFTEN SOM UNDERSÖKS VID HÖFTARTROSKOPI

CENTRALA KOMPARTMENT

 

DET CENTRALA KOMPARTMENT GER GOD ÖVERBLICK OCH TILLGÅNG TILL BLA CAPUT FEMORIS, ACETABULUM, LABRUM OCH LIGAMENTUM TERES.I DEN HÄR VIDEON KAN MAN SE HUR LIG.TERES ÄR OSKADAT OCH RÖR SIG BRA MEDANS DET FINNS EN SKADA PÅ FRÄMRE MEDIALA DELEN AV LABRUM

DET CENTRALA KOMPARTMENT LIGGER ALLTSÅ INTRA ARTIKULÄRT OCH VID ARTROSKOPI AV HÖFTLEDEN FÅR MAN BRA ÖVERSIKT OCH TILLGÅNG TILL LEDEN. SYSTEMATISKT INSPEKTERAS OCH PALPERAS LEDYTOR PÅ CAPUT OCH ACCETABULUM, LIGAMENTUM  TERES OCH LABRUM. GENOM ATT GÖRA EN KAPSULOTOMI, DVS SKÄRA UPP KAPSELN, KAN MAN GENOM BARA 2 PORTALER GÖRA DE FLESTA INGREPP SOM BEHÖVS I LEDEN. DETTA INKLUDERAR BORTTAGNING AV PINCER FÖRÄNDRINGAR, SUTUR AV LABRUM, MIKROFRAKTURERING AV BROSKSKADOR, AVLÄGSNANDE AV FRIA KROPPAR MM .

FÖR ATT KOMMA IN I DET CENTRALA KOMPARTMENT MED ETT ARTROSKOP SÅ KRÄVS ATT MAN ANLÄGGER ETT DRAG PÅ BENET. DETTA SKAPAR ETT MELLANRUM MELLAN CAPUT OCH BÄCKENET PÅ ETT PAR CM.

 

 

PERIFIERA KOMPARTMENT

 

PERIFIERA KOMPARTMENT

PERIFIERA KOMPARTMENT I HÖFTEN SYFTAR PÅ DET OMRÅDE SOM LIGGER INNANFÖR KAPSELN( HÖFTENS LIGAMENT) MEN UTANFÖR SJÄLVA LEDEN. I DETTA OMRÅDE BRUKAR MAN I VISSA FALL HITTA EV FRIA KROPPAR. DET ÄR OCKSÅ DET OMRÅDE DÄR CAM FÖRÄNDRINGEN ÄR BELÄGEN . MAN KAN NÄR MAN ÄR MED ARTROSKOPET HÄR , SE LABRUM, STORA DELAR AV CAPUT OCH HÖFTENS LIGAMENT.MAN KAN OCKSÅ VIA ETT LITET SNITT I KAPSELN KOMMA ÅT PSOAS(HÖFTBÖJAREN). GENOM ATT RIKTA ARTROSKOPET I OLIKA RIKTNINGAR OCH SAMTIDIGT INÅT/UTÅTROTERA HÖFTEN, KAN MAN SE FRAMSIDAN, BAKSIDAN,OVANSIDAN OCH UNDERSIDAN AV STÖRRE DELEN AV CAPUT OCH KOLLUM (Ledhuvudet och Lårbenshalsen).

CAM FÖRÄNDRINGEN BRUKAR OFTAST VARA BEGRÄNSAD MELLAN 2 STRUKTURER. DET MEDIALA OCH LATERALA " SYNOVIALA VECKET". VISSA BÖRJAR SIN KIRURGI HÄR, GENOM ATT FÖRST ÅTGÄRDA CAM FÖRÄNDRINGEN OCH SEDAN GÅ VIDARE TILL CENTRALA KOMPARTMENT. MAN KAN OCKSÅ I VISSA FALL KOMMA ÅT PINCERFÖRÄNDRINGEN FRÅN DET PERIFIERA KOMPARTMENT.