Broskskador och Artros i Höften

BROSKSKADOR I HÖFTEN ÄR EN ALLVARLIG SKADA OCH LEDER I VÄLDIGT MÄNGA FALL TILL UTVECKLING AV ARTROS DÄR BROSKET I LEDEN HELT ELLER DELVIS FÖRSTÖRS. EN AV DE VANLIGASTE ORTOPEDEISKA OPERATIONERNA I SVERIGE ÄR BYTE AV HÖFTLEDEN, DÄR MAN TVINGAS SÄTTTA IN EN PROTES.

BROSKSKADOR KAN VARA AKUTA ELLERR DEGENERATIVA OCH VARIERA I STORLEK OCH UTSEENDE ) DE KAN VARA PARTIELLA ELLER GENOMGÅENDE. I HÖFTEM PÅ BÅDE ACETABULUM OCG CAPUT . BROSKSKADOR PÅ ACETABULUM ÄR KLART VANLIGAST. OFTA ÄR BROSKSKADORNA PÅ ACETABULUM ÄR ASSOCIERADE MED LABRUMSKADOR, DESSA BROSKSKADOR SITTER SOM OFTAST I ÖVERGÅNGEN MELLAN LABRUM OCH ACETABULUM. FRÄMRE OCH ÖVRE DELEN AV ACETABULUM ÄR DEN VANLIGASTE LOKALISATIONEN OCH UTGÖR CA 70% AV BROSKSKADOR PÅ ACETABULUM.

TYVÄRR ÄR DET VANLIGT MED ALLVARLIGARE BROSKSKADOR I KOMBINATION MED CAM FÖRÄNDRINGAR, ÄVEN PÅ MYCKET UNGA INDIVIDER. MAN SER OFTA EN SK " DELAMINERING" AV BROSKET  , DVS DET HAR LOSSNAT FRÅN BENET OCH KAN VARA VÄLDIGT OMFATTANDE. CAM FÖRÄNDRINGAR GER EN MYCKET ALLVARLIGARE BROSSKADA ÄN EN PINCERFÖRÄNDRING.DOCK ÄR DET VANLIGARE MED LABRUMSKADOR MED PINCERFÖRÄNDRINGAR.

PÅ VIDEON KAN MAN SE EN BROSKSKADA PÅ CAPUT, VILKET ÄR NGT OVANLIGARE. TROLIGEN VAR SKADAN ORSAKAD AV EN PINCER FÖRÄNDRING SOM I DET HÄR FALLET ÅTGÄRDADES FÖRST. BROSKSKADAN ÅTGÄRDADES MED MIKROFRAKTURERING( SMÅ HÅL GÖR I BENET MED ETT SPECIELLT INSTRUMENT). OFTAST FYLLS DÅ DEN HÄR BROSKDEFEKTEN UT MED ÄRRVÄVNAD EFTER ETT ANTAL MÅNADER OCH GÖR ATT SMÄRTORNA OFTA FÖRSVINNER.