LABRUMSKADA VID PINCER IMPINGEMENT

EN SYNLIGT INFLAMMERAD OCH DEGENERERAD LABRUM SOM UNDER LÄNGRE TID UTSATTS FÖR TRYCK PGA EN PINCERFÖRÄNDRING. MAN GJORDE HÄR EN BORTFRÄSNING AV PINCERN EFTER ATT HA LOSSAT PÅ LABRUM. EFTER DEBRIDERING AV ICKE VIABEL LABRUMVÄVNAD SYDDES LABRUM FAST MOT ACETABULUM.

LABRUMS FUNKTION OCH ANATOMI

 RUPTURER OCH ANDRA SKADOR PÅ LABRUM ÄR ETT AV DE VANLIGASTE FYNDEN VID HÖFTARTROSKOPI OCH SES I UPP TILL 90% AV FALLEN. SKADOR PÅ LABRUM ÄR EN VÄL DOKUMENTERAD ORSAK TILL SMÄRTOR I HÖFTEN OCH KAN SPECIELLT HOS IDROTTARE GE UPPHAKNINGAR OCH LÅSNINGAR.

DEN VANLIGASTE SKADEMEKANISMEN ÄR LÅNGVARIGT TRYCK OCH ONORMAL BELASTNING PG A UNDERLIGGANDE DEFORMITETER PÅ CAPUT OCH ACETABULUM, DVS PINCER OCH CAM FÖRÄNDRINGAR. SKADOR PÅ LABRUM KAN OCKSÅ UPPSTÅ PG A EN ÖVERRÖRLIGHET I HÖFTEN ELLER VID KRAFTIGT VRIDVÅLD. HÖFTLUXATION ÄR EN OVANLIG SKADA MEN NÄSTAN ALLTID FÖRENLIGT MED SKADOR PÅ LABRUM .

TILL FÖR NÅGOT ÅR SEDAN VAR DET VANLIGAST ATT MAN VID HÖFTARTROSKOPI HELT ENKELT FRÄSTE BORT LABRUM OM DEN VAR SKADAD. NU PEKAR FORSKNING STARKT PÅ ATT DET ÄR AV YTTERSTA VIKT ATT BEVARA ELLER ÅTERSTÄLLA LABRUMS FUNKTION. ATT LAGA LABRUM ÄR TEKNISKT MYCKET MER KRÄVANDE ÄN ATT TA BORT DEN , MEN MÅLET MÅSTE ALLTID VARA ATT FÖRSÖKA LAGA ELLER ERSÄTTA EN SKADAD LABRUM.

LABRUM HAR VISAT SIG SPELA EN KRITISK ROLL FÖR HÖFTLEDENS NORMALA FUNKTION OCH ÖVERLEVNAD. DEN ABSORBERAR STÖTAR , "SMÖRJER" LEDEN,FÖRDELAR TRYCKET OCH STABILISERAR LEDEN.

LABRUM ÄR EN FIBRÖS BROSKSKIVA SOM STRÄCKER SIG CA 270 GRADER RUNT ACETABULUM. VID DEN NEDRE MEDIALA DELEN AV ACETABULUM, FÖRBINDER DET TRANSVERSALA ACETABULÄRA LIGAMENTET LABRUMS BAKRE OCH FRÄMRE DEL. LABRUM ÄR TJOCKAST VID SIN FRÄMRE,ÖVRE DEL. LABRUMSKADOR ÄR VANLIGAST DÄR  LABRUM ÄR SOM TJOCKAST MEN FÖREKOMMER ÄVEN PÅ ANDRA DELAR BEROENDE PÅ VAR DEN UNDERLIGGANDE DEFORMITETEN ÄR BELÄGEN. SKADOR PÅ DEN BAKRE DELEN AV  LABRUM ÄR VANLIGAST VID RETROVERTERAD CAPUT.

ERFARENHET FRÅN BEHANDLING FEMUROACETABULÄRT IMPINGEMENT (FAI) HAR ÖKAT FÖRSTÅELSEN FÖR HUR LABRUM KAN SKADAS AV UNDERLIGGANDE DEFORMITETER SOM CAM OCH PINCER. VID STORA CAM FÖRÄNDRINGAR SÅ BLIR TRYCKET OCH BELASTNINGEN PÅ FRÄMRE/ÖVRE DELEN AV LABRUM SÅ STORA ATTLABRUM SLITS SÖNDER OCH BROSKET LOSSNAR PÅ MOTSVARANDE DEL AV ACETABULUM.

 

Inför operation

CE vinkel

DET ÄR VIKTIGT ATT FÖRBEREDA SIG INFÖR EN EV OPERATION AV LABRUM. VANLIG RÖNTGEN AV HÖFTEN ÄR AV YTTERSTA VIKT. BILDER AV HÖFTEN MÅSTE INKLUDERA BÅDE EN SIDOBILD OCH EN FRONTALBILD AV BÄCKENET.PÅ FRONTALBILDEN LETAR MAN EFTER TECKEN TILL COXA PROFUNDA, DYSPLASI AV ACETABULUM OCH ACETABULÄR RETROVERSION. "CROSS OVER SIGN" TYDER PÅ FOKAL RETROVERSION AV ACETABULUM OCH GENOM ATT MÄTA CE VINKELN l( se bild) KAN MAN SE OM DET FINNS TECKEN TILL DYSPLASI ( CE mindre än 25°) ELLER COXA PROFUNDA (CE mer än 35°). 

MAN ANVÄNDER SIDOBILDEN AV HÖFTLEDEN TILL ATTMÄTA DEN SK ALFA VINKELN, SOM MÄTS GENOM ATT MAN DRAR EN LINJE RAKT GENOM KOLLUM OCH FRÅN CENTRUM AV CAPUT TILL EN CAPUT/COLLUM ÖVERGÅNGEN. ALFA VINKELN BETRAKTAS SOM NORMAL OM DEN ÄR MINDRE ÄN 55 °. DET MÅSTE DOCK PÅPEKAS ATT DENNA VINKEL ÄR VÄLDIGT OSÄKER OCH GER ENDAST EN GROV FINGERVISNING OM FÖREKOMSTEN AV CAM FÖRÄNDRINGAR.

 

 

Alpha vinkeln ger en uppskatting av CAM förändringens storlek

LABRUMSKAA MED INSTABILT BROSK PERIFIERT

SUTUR AV LABRUMSKADA MED KNOTLESS ANKARE. STABILISERING OCH VAOPRISERING AV INSTABILT BROSK