BILDEN VISAR HUR PATIENTEN LIGGER UPPLAGD INFÖR HÖFTARTROSKOPI AV HÖ HÖFT. VI FÖREDRAR ATT HA PATIENTEN LIGGANDE PÅ SIDA MEDANS ANDRA LÄGGER PATIENTEN PÅ RYGG

Rubrik

HÖFTARTROSKOPI ÄR EN OPERATION SOM OFTAST GENOMFÖRS POLIKLINISKT, DVS PATIENTEN KOMMER FASTANDE TILL KLINIKEN PÅ MORGONEN.EFTER OPERATIONEN GÅR PATIENTEN HEM. INNAN INGREPPET FÅR PATIENTEN TRÄFFA NARKOSLÄKARE OCH DEN KIRURG SOM SKA OPERERA.

NÄR PATIENTEN KOMMER IN PÅ OPERATIONSSALEN SÅ FÅR HAN/HON LÄGGA SIG PÅ OPERATIONSBORDET I DEN POSITION SOM OPERATIONEN SKALL GENOMFÖRAS OCH MAN SÖVER SEDAN PATIENTEN I DETTA LÄGE. ALLA PATIENTER PÅ VÅR KLINIK SÖVS VILKET MÖJLIGGÖR EN TIDIGARE HEMGÅNG EFTER OPERATIONEN.

EN GENOMLYSNINGSAPPARAT PLACERAS VID HÖFTEN FÖR ATT KUNNA AVGÖRA HUR MYCKET HÖFTLEDEN SKALL DRAS UT OCH FÖR ATT SE ATT ARTROSKOPET HAMNAR RÄTT I LEDEN.

Rubrik

VID OPERATIONEN ANVÄNDS OFTAST EN RÖNTGENAPPARAT. DETTA GÖR ATT KIRURGEN SER HUR MYCKET HÖFTEN BEHÖVER DRAS UT FÖR ATT MAN LÄTT SKA KUNNA FÅ IN DE INSTRUMENT SOM BEHÖVS FÖR ATT KUNNA UTFÖRA DE PLANERADE INGREPPEN. MAN KAN OCKSÅ MED HJÄLP AV RÖNTGENGENOMLYSNINGEN AVGÖRA HUR MYCKET AV PÅLAGRINGARNA MAN BEHÖVER TA BORT. TIDEN FÖR RTG UNDER OPERATIONEN ÖVERSTIGER SÄLLAN 30 SEKUNDER OCH ÄR HELT OFARLIGT FÖR PATIENTEN.

MAN HAR OCKSÅ EN KRAFTIG KUDDE MELLAN BENEN. DETTA MINIMERAR RISKEN FÖR TRYCKSKADOR PÅ ÖVRE DELEN AV LÅRET OCH RUNT GENITALIA.

RÖNTGENAPPARATEN, BILDSKÄRMEN SOM KIRURGEN TITTAR PÅ STÅR ALLTID PÅ MOTSATT SIDA AV KIRURGEN.

SPECIALGJORD SKO SOM PATIENTENS FOT SÄTTS FAST I

Rubrik

FÖR ATT KUNNA DRA UT DIN HÖFT NÅGRA CENTIMETER ÄR DET VIKTIGT ATT FOTEN SITTER HELT FAST. FÖR DETTA ANDVÄNDS EN SPECIALKONSTRUERAD SKO. SKON HAR KRAFTIG VADDERING FÖR ATT UNDVIKA TRYCKSKADOR. SKON SITTER FAST I EN ANORDNING SOM GÖR ATT MAN SAKTA VEVAR UT BENET. UNDER DET HÄR MOMENTET ÄR PATIENTEN NATURLIGTVIS  SÖVD OCH HELT AVSLAPPNAD. EFTER OPERATIONEN KAN VISSA PATIENTER HA EN TRYCKANDE KÄNSLA ÖVER FOTLEDEN SOM ÄR ÖVERGÅENDE INOM NÅGRA TIMMAR.

FÖR ATT UNDERLÄTTA ATT MAN FÅR ETT ADEKVAT UTRYMME I HÖFTEN SPRUTAR MAN IN LUFT I LEDEN.

Rubrik

I HÖFTEN FINNS ETT KRAFTIGT UNDERTRYCK SOM IBLAND GÖR ATT DET ÄR VÄLDIGT SVÅRT ATT DRA UT HÖFTEN. FÖR ATT BRYTA DETTA UNDERTRYCK SÅ SPRUTAS EN LITEN MÄNGD LUFT IN I LEDEN. KIRURGEN DRAR IN CA 20 ML LUFT I EN SPRUTA OCH STICKER GENOM HUDEN IN SPRUTAN I LEDEN. MAN KAN TYDLIGT SE NÄR SPETSEN LIGGER  I LEDEN GENOM ATT LUFTEN "DRAS" UR SPRUTAN. VACCUMET BRYTS DÅ OCH MAN KAN LÄTTARE FÅ YTTERLIGARE UTRYMME ATT JOBBA MED I LEDEN.

FÖRE OPERATIONEN MARKERAS STRUKTURERNA RUNT HÖFTEN.

Rubrik

INNAN OPERATIONSSKÖTERSKAN STERILTVÄTTAR PATIENTEN OCH LÄGGER UPP DE INSTRUMENT SOM SKALL ANVÄNDAS, MARKERAR KIRURGEN MED PENNA PÅ PATIENTEN. MAN MARKERAR SKELETTSTRUKTURER RUNT HÖFTEN OCH SÄTTER OCKSÅ KRYSS DÄR MAN PLANERAR ATT GÖRA DE SMÅ INCISIONER FÖR ARTROSKOPET OCH ARBETSKANALEN .

HÄR LIGGER PATIENTEN STERILTVÄTTAD OCH KIRURGEN BÖRJAR OPERATIONEN GENOM ATT STICKA IN EN LEDARE IN I HÖFTLEDEN

HÄR KAN MAN TYDLIGT SE ATT LEDAREN LIGGER I HÖFTLEDEN. NÄR DETTA ÄR GJORT KAN MAN ÖVER LEDAREN FÖRA IN ARTROSKOPET IN I LEDEN.

Efter Operationen

EFTER OPERATIONEN ÄR AVKLARAD SÅ SUTURERAS OP INSCISIONERNA SAMTIDIGT SPRUTAS BEDÖVNING IN I LEDEN . FÖR DET MESTA ANVÄNDER VI ETT LÄKEMEDEL SOM HETER MARCAOIN SOM ÄR ETT BEDÖVNINGSMEDEL SAMT ÄVEN TORADOL SOM ÄR ETT NSAID PREPARAT . DETTA BRUKAR NÅ LÅNGT FÖR AT FÅ EN ADEKVAT POSTOP SMÄRTLINDRING.VI ANVÄNDER OCKSÅ IBLAND MORFINPREPARAT OCH I VISSA FALL EN sk "FEMORALIS BLOCKAD". MAN BEDÖVAR DÅ NERVERNA SOM GÅR NER I BENET MEN SOM ÄVEN INERVERAR HÖFTEN.

VI HAR VÄLDIGT SÄLLAN BEHÖVT LÄGGA IN PATIENTER FÖR SMÄRTLINDRING EFTER OPERATION. VÅR NARKOSPERSONAL ÄR VÄLDIGT KOMPETENTA OCH HAR VÄL UTPRÖVADE VÅRDPROGRAM FÖR PRE OCH POSTOP SMÄRTLINDRING

NÅGON TIMME EFTER OPERATIONEN ÄR AVSLUTAD SÅ NJUTER DE FLESTA AV LITE KAFFE OCH MACKOR OCH ÄR SEDAN REDA ATT GÅ HEM

VID HEMGÅNG FÅR ALLA PATIENTER KRYCKOR OCH FÅR BELASTA TILL SMÄRTGRÄNSEN. OPERATÖREN PRATAR MED PATIENTEN EFTER OPERATIONEN OCH INFORMERAR OM OPERATIONEN. RECEPT OCH SJUKSKRIVNING. DAGEN EFTER OPERATIONEN RINGER NÅGON AV VÅRA SJUKGYMNASTER UPP PATIENTEN

Rubrik

Beskrivning

Beskrivning