Skador på Gluteus medius

TOTAL RUPTUR AV GLUTEUS MEDIUSPÅ UTSIDAN AV HÖFTEN. PATIENTEN HADE HAFT SVÅR SMÄRTA SEDAN CA 5 ÅR TOLBAKA JON BLEV EFETR OPERATION HELT ÅTERSTÄLLD.

SAMMA PATIENT EFTER SUTUR AV GLUTEUS MEDIUS.

Skador på Muskler och Senor runt höften är vanligare än man tror. Speciellt gäller detta äldre patienter som kanske ådragit sig en höftfraktur eller haft ett smärttillstånd på utsidan av höften under längre tid. Det finns också yngre patienter som faller mot utsidan av höften och kan då skada Musklerna som fäster där.

Gluteus medius /minimus är är av de viktigaste stabilisatorerna av höften och bäcken. Den fäster på den latera delen av höften( Yttre delen). Den användts för att lyta benet utåt. för att inåtrotera benet och för att stabilisera bäckenet vid gång. En bristning i gluteus medius uppstår oftast vid infästningen till Trochanter major och ger oftast påtaglig smärta.

Bristningar kan vara Traumatiska eller Degenerativa. Akuta skador är ovanliga och majoriteten av bristningarna är av degenerativ typ.

Det finns också blandade typer. Vid höftfraktut er  är skadan akut men eftersom den ofta drabbar äldre patienter så kan man anta att senan redan innan traumat varit sliten. Det finns studier som visar att patienter med höft frakturer också har skador på gluteus medius i 25- 50 % av fallen. Traumatiska skador på gluteus medius hos yngre personer är väldigt ovanliga.

Symptom Undersökning och Åtgärd

De flesta patienter med skador på Gluteus medius söker pga av svår smärta, nedatt styrka i benet och behöver oftast kryckor som hjälpmedel för att kunna gå och går med hälta.

Den kliniska undersökningen visar att de har nedsatt förmåga att stabilisera sitt bäcken( Positiv Trendelenburg), är svaga vid Abduktion av höft/ben på den påverkade sidan och är oftast kraftigt öm över Trochanter major.

Ultraljud eller MR undersökning ger oftast en positiv diagnos men inte alltid.

Behandlingen av en konstaterad ruptur av Gluteus medius är för det mesta kirurgisk där senan ( som en Cuffskada i Axeln) sys fast. Detta kan med fördel utföras Artroskopiskt men går minst lika bra med öppen kirurgi. Resultatet av kirurgi är oftast väldigt bra, där patienten oftast blir smärtfri och kan gå utan hälta.

Referenser