SNAPPING HIPS

KNÄPPANDE LEDER ÄR VANLIGT OCH I DE ALLRA FLESTA FALL HELT NORMALT OCH OFARLIGT . I VISSA FALL KAN DOCK KNÄPPNINGARNA VARA FÖRENADE MEDSMÄRTA OCH OBEHAG HOS VISSA PATIENTER. I HÖFTEN FINNS NÅGRA PATOLOGISKA TILLSTÅND SOM KAN GE UPPHOVTILL KNÄPPNINGAR. DESSA ÄR OFTAST OFARLIGA OCH ÖVERGÅENDE. DET ÄR DOCK AV VÄRDE ATT STÄLLA EN DIAGNOS FÖR ATT T EX UTESLUTA EN LABRUMSKADA ELLER FRI KROPP.

 DE TVÅ TILLSTÅND SOM SOM VANLIGTVIS GER KNÄPPNINGAR I OCH RUNT HÖFTEN ÄR " INTERNAL SNAPPING HIP" OCH"EXTERNAL SNAPPING HIP.

EXTERNAL SNAPPING HIP

EXTERNAL SNAPPING HIP ÄR DET VANLIGASTE AV DE  TVÅ TILLSTÅNDEN .DET UPPSTÅR NÄR DET ILIOTIBIALA BANDET, TENSOR FASCIA LATA GLIDER FRAM OCH TLLBAKA ÖVER TROCHANTER MAJOR . DENNA RÖRELSE ÄR JU HELT NORMAL OCH VI UTFÖR DEN 100 TALS GGR PER DAG . PROBLEMEN UPPSTÅR PÅ VISSA INDIVIDER OCH KAN BERO PÅ EN FÖR STRAM FASCIA, EN PROMINENT TROCHANTER ELLR ETT BRETT BÄCKEN OCH ETT KNÄ SOM ÄR NGT KOBENT ( VALGUS) UNGA TJEJER ÄR KLART ÖVERREPRESENTERADE .

DETTA KAN KAN LEDA TILL ATT DEN UNDERLIGGANDE SLEMSÄCKEN BLIR INFLAMMERAD OCH DÅ GER UPPHOV TILL EN SMÄRTSAM KNÄPPNING . HOS FF A LÖPARE OCH TYNGDLYFTARE ÄR ORSAKEN OFTAST EN KRAFTIG FÖRTJOCKNING AV FASCIA LATA . VANLIGAST MED SNAPPING HIP ÄR DET I TONÅREN.

MAN KAN I MÅNGA FALL SE EN BENLÄNGDSSKILLNAD HOS PATIENTER MED DETTA SYNDROM . OFTAST ÄR DET SIDAN MED DET LÄNGRE BENET SOM GER SYMPTOM, DÄR FASCIA LATA BLIR VÄLDIGT TIGHT .SAMTIDIGT SER MAN OCKSÅ EN FÖRSVAGNING AV ABDUCTORERNA( MUSKLER SOM FÖR BENET UTÅT), DÅLIG STYRKA I RYGG OCH MAGMUSKLER SAMT ÖVERPRONATION AV FOTEN PÅ SAMMA SIDA .DET ÄR SVÅRT ATT SÄGA VAD SOM ÄR HÖNAN OCH VAD SOM ÄR ÄGGET. TROLIGEN ÄR DET ORSAKAT AV EN OBALANS I CORE MUSKULATUR OCH DET ÄR AV YTTERSTA VIKT ATT MAN TRÄNAR UPP DETTA. OPERATION ÄR INGEN LÖSNING UTAN KAN OFTA FÖRVÄRRA TILLSTÅNDET. LÅNG OCH METODISK TRÄNING AV CORE MUSKULATUR LEDER NÄSTAN ALLTID TILL SMÄRTFRIHET.

INTERNAL SNAPPING HIP

MINDRE VANLIGT ÄR ATT MAN HÖR ATT DET KNÄPPER I HÖFTEN MEN INTE SER NGT. ILEOPSOAS, SOM ÄR EN STARK HÖFTBÖJARE, KAN I VISSA FALL GLIDA, ELLER HOPPA, ÖVER OLIKA STRUKTURER RUNT HÖFTEN. OFTAST HÖRS DETTA DÅ MAN STRÄCKER HÖFTEN FRÅN ETT BÖJT LÄGE . ÄVEN DETTA TILLSTÅND ÄR OFTA OFARLIGT, MEN DET ÄR VIKTIGT ATT KOMMA IHÅG ATT TILLSTÅND SOM T EX FRIA KROPPAR, LABRUMSKADOR ,SUBLUXATIONER OCH BROSKSKADOR OCKSÅ KAN GE UPPHOV TILL KNÄPPNINGAR I HÖFTEN. UPPREPADE KRAFTIGA FLEXIONER AV HÖFTEN,SOM T EX HOS MÅNGA IDROTTARE KAN GE EN IRRITATION AV ILEOPSOAS OCH ORSAKA EN BURSIT( Slemsäcksinflammation).BURSAN SOM SITTER I DETTA OMRÅDE ÄR KROPPENS STÖRSTA.

KONSERVATIV BEHANDLING

I DE FLESTA FALL FÖRSVINNER DESSA SYMPTOM SPONTANT ÄVEN UTAN BEHANDLING. SJUKGYMNASTIK KAN FÖRBÄTTRA EV BAKOMLIGGANDE MUSKULÄRA SVAGHETER ELLER FELAKTIGA RÖRELSEMÖNSTER. OFTAST KRÄVS DOCK GANSKA LÅNG TID AV REHAB OCH TRÄNING INNAN SYMPTOMEN ÄR BORTA.

DE KNÄPPANDE HÖFTER SOM ÄR HELT SYMPTOMFRIA( EJ SMÄRTSAMMA) BEHÖVER INGEN BEHANDLING

ARTROSKOPISK BEHANDLING

Om patienten inte svarar på konservativ behandling eller vila finns möjligheter att åtgärda problemet  med Artroskopi. Dels kan man med artroskopi undersöka om det finns någon annan underliggande orsak till knäppningarna och sen kan man vid Internal snapping klippa av eller förlänga ileopsoas. Oftast med gott resultat. 

Även External snapping kan åtgärdas artroskopiskt med att man tar bort det förtjockade området vid Trochanter major och ibland delar/Öppnar Fascia Lata.

Det finns ingen video