Synovial kondromatos

 SYNOVIAL KONDROMATOS ÄR EN SJUKDOM SOM FÖR DET MESTA DRABBAR DE LITE STÖRRE LEDERNA I HÖFTEN.SJUKDOMEN UTGÅR FRÅN SYNOVIALMEMBRANEN I LEDERNA, DVS LEDHINNAN SOM OMGER ALLA LEDER. 

OFTA BESVÄRAS PATIENTEN AV ATT EN LED GÖR ONT . BESVÄREN HAR OFTA PÅGÅTT I MÅNADER OCH T O M ÅR. STÖRSTA BESVÄRET ÄR OFTA STELHET OCH FÖRSÖK MED SJUKGYMNASTIK,TRÄNING OCH/ELLER KORTISONINJEKTIONER HAR INTE FUNGERAT.I DE ALLRA FLESTA FALL KAN MAN INTE HITTA NÅGOT PÅ VANLIG RÖNTGEN .

SJUKDOMEN KAN DELAS IN I 3 FASER ELLER STADIER:

1. AKTIV SYNIVIAL INFLAMMATION MEN INGA FRIA KROPPAR )

2. AKTIV SYNOVIAL INFLAMMATION MED  FRIA/LÖSA KROPPAR LEDEN(TRANSITORISK)

3. FRIA/LÖSA KROPPAR I LEDEN MEN INGEN SYNOVIAL INFLAMMATIONI (SEN)

I BÖRJAN KAN SJUKDOMEN VARA SVÅR ATT SKILJA FRÅN VANLIG INFLAMMATION PGA ÖVERANSTRÄNGNING ELLER ANNAT. I ETT SENARE SKEDE KAN MAN DOCK MED RÖNTGEN ELLER MRT SE FLERTALET FRIA KROPPAR. OFTA KKLAGAR DÅ PATIENTEN PÅ SMÄRTA OCH ATT LEDEN LÅSER SIG. DET KAN I VISSA FALL FINNAS  100 TALS SMÅ FRIA KROPPAR I LEDEN

DET FINNS INGEN KÄND ORSAK TILL SJUKDOMEN OCH DÄRFÖR HELLER EJ NGN FÖREBYGGANDE BEHANDLING MOT BESVÄREN. FRIA KROPPAR KAN MED FÖRDEL PLOCKAS BORT ARTROSKOPISKT.

 

Övriga fria kroppar

DET FINNS NATURLIGTVIS ANDRA ORSAKER TILL FRIA KROPPAR I HÖFTLEDEN. BROSKSKADOR EFTER TRAUMA, T EX LUXATION, ÄR DEN VANLIGASTE ORSAKEN . ÄVEN OM DEN INITIALA BROSKSKADAN/BROSKBITEN ÄR LITEN SÅ KAN DEN MED TIDEN ÖKA I STORLEK OCH GE PROBLEM MED LÅSNINGAR OCH SMÄRTA.

EN TREDJE ORSAK ÄR ORSAKAT AV TIDIGARE KIRURGI. IBLAND KAN DELAR AV INSTRUMENT OCH NÅLAR BLI KVAR I LEDEN EFTER ATT HA GÅTT SÖNDER. OM MAN SER DETTA UUNDER KIRURGIN SÅ BRUKAR DET INTE VARA NGT PROBLEM ATT PLOCKA BORT DEM