PÅ GRUND AV DE UNDERLIGGANDE DEFORMITETERNA (CAM och Pincer) ÄR SKADOR PÅ BROSKYTOR OCH LABRUM ETT EXTREMT VANLIGT FYND VID HÖFTARTROSKOPI .VID CAM FÖRÄNDRINGAAR SES OFTA EN DELAMINERING AV BROSKETP PÅ ACETABULUM OCH VID PINCER FÖRÄNDRINGAR ÄR LABRUMSKADOR VANLIGA.

BROSKDEFEKTER

BROSK OCH LABRUMSSKADOR I HÖFTEN ÄR EXTREMT VANLIGA VID CAM/PINCER FÖRÄNDRINGAR OCH GANSKA SÄKERT EN BIDRAGANDE ORSAK TILL EN ARTROSUTVECKLING SENARE I LIVET. VÅRA ERFARENHETER OCH ERFARENHETER FRÅN RUNT OM I VÄRLDEN VISAR TYVÄRR ATT DESSA SKADOR PÅ BROSK OCH LABRUM GÅR LÅNGT NER I ÅLDRARNA OCH I MÅNGA FALL ÄR MYCKET EXTENSIVA. VANLIGAST ÄR BROSKSKADOR PÅ INDIVIDER MED CAM FÖRÄNDRINGAR, SOM DELTAR I IDROTTSAKTIVITETER. SOM DE FLESTA ÄR MEDVETNA OM SÅ KAN INTE BROSKCELLER ERSÄTTAS , SOM MED HJÄRNCELLER SÅ FÅR MAN FÖRSÖKA BEHÅLLA SÅ MÅNGA SOM MÖJLIGT SÅ LÄNGE SOM MÖJLIGT. VI KAN PÅ OLIKA SÄTTFÖRSÖKA BEGRÄNSA BROSKSKADORNA, ELLER I VARJE FALL EFFEKTERNA AV SKADORNA.

VI KAN ANVÄNDA OSS AV MIKROFRAKTURERING, LIMMA ELLER STIFTA FAST BROSKFRAGMENT, BROSKTRANSPLANTERA, MM.  MAN KAN DOCK KONSTATERA ATT DET ÄNNU INTE FINNS NÅGRA RIKTIGT BRA METODER ATT ÅTGÄRDA BROSKSKADOR. JU STÖRRE SKADOR DESTO SÄMRE RESULTAT. DET VI I NULÄGET MÅSTE KONCENTRERA OSS PÅ ÄR ATT SÅ MYCKET SOM MÖJLIGT MINSKA RISKEN FÖR ATT DESSA SKADOR SKA UPPSTÅ.

LABRUM SKADOR

LABRUMSKADOR ÄR NÄSTAN LIKA VANLIGA SOM BROSKSKADOR OCH FÖREKOMMER BÅDE VID CAM OCH PINCERFÖRÄNDRINGAR. VANLIGAST ÅR LABRUMDEFEKTER VID PINCERFÖRÄNDRINGAR. VI ANSER ATT LABRUM ÄR EN VÄLDIGT VIKTIG STRUKTUR FÖR ATT EN HÖFT SKALL FUNGERA OPTIMALT. LABRUM ANSES HA FLERA VIKTIGA FUNKTIONER SOM BLAND ANNAT ÖKAD STABILITET OCH CENTRERING AV CAPUT. DEN HAR TROLIGEN OCKSÅ EN VIKTIG FUNKTION NÄR DET GÄLLER FÖRDELNING AV LEDVÄTSKA MELLAN CAPUT OCH ACCETABULUM SAMT EN STÖTDÄMPANDE EFFEKT. INTRESSANT NOG KAN MAN VID HÖFTER MED DYSPLASI SE ATT LABRUM ÄR EXTREMT STOR OCH TÄCKER STORA DELAR AV CAPUT, TROLIGEN FÖR ATT ÖKA STABILITETEN.

VÅR FILOSOFI OCH ERFARENHET ÄR ATT EN HÖFT UTAN LABRUM ELLER EN SKADAD LABRUM ,GÖR ATT HÖFTEN FUNGERAR SUBOPTIMALT. VI ÅTGÄRDAR ALLTID DEFEKTER PÅ LABRUM . I DE FALL NÄR LABRUM SAKNAS, ELLER ÄR SÅ SKADAD ATT DEN INTE GÅR ATT SY, SÅ REKONSTRUERARS LABRUM. DVS VI FÖRSÖKER ÅTERSTÄLLA HÖFTENS NORMALA ANATOMI OCH FUNKTION. ATT ÅTERSTÄLLA ANATOMI OCH FUNKTION ÄR EN AV GRUNDPELARNA INOM ORTOPEDIN. PÅ FÖLJANDE SIDOR FÖRKLARAR VI HUR OCH VARFÖR VI GÖR DETTA, BÅDE GENOM TEXT, BILDER OCH VIDEOR.