PINCER

SYMPTOM

DET VERKAR SOM OM PINCER FÖRÄNDRINGAR FÖREKOMMER I NÅGOT HÖGRE GRAD HOS KVINNOR ÄN MÄN, MEN ÄR RELATIVT VANLIGT HOS BÅDA KÖNEN. PATIENTER MED SYMPTOMGIVANDE  PINCERFÖRÄNDRINGAR KLAGAR OFTA PÅ SMÄRTA OCH STELHET VID FLEXION AV HÖFTEN. IBLAND BARA STELHET MEN VANLIGAST ÄR KOMBINATIONEN AV SMÄRTA OCH STELHET.

OFTA KOMMER SMÄRTAN VID SITTANDE ELLER DÅ DE KLIVER UPP FRÅN SITTANDE. ÄVEN VID TRAPPUPPGÅNG OCH ANDRA AKTIVITETER SOM INNEBÄR FLEXION AV HÖFTEN, T EX ATT KNYTA SKOR ELLER HUKSITTANDE. I STATUS MAN OFTA NOTERA EN INSKRÄNKT FLEXION OCH SMÄRTA VID FLEXION INÅTROTATION.

DET ÄR GANSKA TYPISKT ATT PINCER PATIENTER HAR SVÅRT ATT BÖJA SIG FRAM OCH T EX KNYTA SKORNA. DE FYCKER OCKSÅ ATT DET KÄNNS BÄTTRE NÄR DE LUTAR SIG BAKÅT.

PATIENTER MED BAKRE PINCER HAR OFTA PROBLEM MED SMÄRTA FRÅN GLUTEAL REGIONEN VID GÅNG OCH UTÅTROTATION AV BENET.

 

PINCER PÅ RTG

DEN HÄR PATIENTEN HADE EN MÅTTLIGT STOR PINCER FÖRÄNDRING DÄR ÖVERHÄNGET PÅ ACETABULUM FRÄSTS NER OCH LABRUM ÄR PÅ VÄG ATT ÅTERFÄSTAS. ETT ANKARE ÄR REDAN SATT OCH MAN KAN SE BORRHÅLEN FÖR DE ANDRA TVÅ ANKARNA

PINCERFÖRÄNDRING I HÖFTEN

PINCER I HÖFTEN INNEBÄR ATT NÅGON DEL AV ACETABULUM HAR FÖR MYCKET ÖVERHÄNG AV BEN OCH ORSAKAR SMÄRTA NÄR MJUKDELAR OCH BEN KOMMER I KLÄM,SK PINCERIMPINGEMENT

LABRUM, SOM SITTER RUNT ACETABULUM, SKYDDAR LEDYTORNA I LEDEN GENOM ATT SKAPA ETT VACCUM OCH HÅLLER TÄTT I LEDEN, LITE SOM EN PACKNING. DEN FUNGERAR SOM EN SORTS TÄTNING VILKET GÖR ATT LEDVÄTSKAN STANNAR I LEDEN OCH FÖRDELAS JÄMT ÖVER LEDYTAN.LEDVÄTSKAN MINSKAR FRIKTIONEN OCH STRESSEN PÅ LEDEN. MAN TROR OCKSÅ ATT EN INTAKT LABRUM BIDRAR TILL EN STABILARE LED.

PINCERIMPINGEMENT GÖR ATT MAN FÅR SKADOR PÅ FF A GENOM ATT ÖVERHÄNGET PRESSAR LABRUM MOT LEDHUVUDET VID VISSA RÖRELSER. LABRUM KAN PÅ DETTA VISET SKADAS ELLER LOSSNA. SKADEMEKANISMEN ÄR ALLTSÅ ANNORLUNDA ÄN VID CAM IMPINGEMENT MEN GER I PRINCIP SAMMA SYMPTOM. LABRUM KAN OCKSÅ I VISSA FALL FÖRBENAS PGA ATT DEN KLÄMS.

Övre/Främre Typ

Pilarna representerar fram och bakvägg på Acetabulum och markerar "Cross over sign" där de korsar

DEN VALIGASTE TYPEN AV PINCERFÖRÄNDRINGAR ÄR FOKALA, OFTAST SK FRÄMRE/ÖVRE TYPEN, DÄR MAN SER ETT ÖVERHÄNG AV ACETABULUM PROXIMALT, ELLER UPPÅT. PÅ RÖNTGENBILDER SÅ BESKRIVS DETTA SOM "CROSS OVER SIGN" Acetabulum ( se bild ). "CROSS OVER SIGN" BESKRIVER ATT DEN FRÄMRE KANTEN AV ACETABULUM LIGGER LATERALT OM BAKRE VÄGGEN AV ACETABULUM. DESSA FOKALA PINCER FÖRÄNDRINGAR LEDER OFTAST TILL FOKALA SKADOR PÅ LABRUM, FRAMÅT OCH UPPÅT I LEDEN.

MAN KAN OCKSÅ LETA EFTER SK "POSTERIOR WALL SIGN". PÅ RÖNTGEN SER MAN DÅ ATT BAKRE VÄGGEN AV ACETABULUM TÄCKER MER ÄN 50% AV CAPUT. DETTA KAN GE UPPHOV TILL ETT BAKRE IMPINGEMENT.

DET ÄR VIKTIGT ATT TA BÅDE EN BÄCKEN BILD OCH EN A/P BILD AV HÖFTEN FÖR ATT KUNNA KORREKT BEDÖMA DESSA "DEFORMITETER"

COXA PROFUNDA

Bild av en "Coxa profunda"

COXA PROFUNDA DEFORMITET DEFINIERAS AV EN DJUP ACETABULUM, DÄR HÖFTKULAN LIGGER DJUPT I BÄCKENET. VID DETTA TILLSTÅND GÖR ÖVERHÄNGET ATT LABRUM TRYCKS OCH DEFORMERAS MOT CAPUT/KOLLUM ÖVERGÅNGEN OCH GER SKADOR LÄNGS HELA LABRUM, ÄVEN BAKÅT. MAN KAN  SE ATT PATIENTER MED TROCHANTERITER BILATERALT  OFTA HAR COXA PROFUNDA HÖFTER.

ARTROSKOPISK ÅTGÄRD AV PINCERFÖRÄNDRINGAR

MÅLET MED DEN ARTROSKOPISKA KIRURGIN ÄR ATT AVLÄGSNA DET ÖVERHÄNG SOM GER IMPINGEMENT SAMTIDIGT SOM MAN VILL BEVARA LABRUM OCH DESS LEDSKYDDANDE FUNKTION. ARTROSKOPISK TEKNIK GÖR DET MÖJLIGT ATT AVLÄGSNA ÖVERVÄXTEN(PINCERN) UTAN ATT SKADA MUSKLER OCH ANNAN MJUKDELSVÄVNAD I OMRÅDET. NÄR MAN ÅTGÄRDAT PROBLEMET MED BENÖVERVÄXTEN SÅ KAN MAN ÅTERFIXERA LABRUM. ATT BEVARA OCH ÅTERFIXERA LABRUM MED ARTROSKOPISK TEKNIK ÄR RELATIVT KOMPLICERAT OCH KRÄVER NOGGRANN PLANERING. DET ÄR YYTERST VIKTIGT ATT DE ANKARE SOM MAN ANVÄNDER FÖR ATT FÄSTA SUTURERNA MED, ÄR PLACERADE HELT KORREKT. MÅLET MÅSTE ALLTID VARA ATT RESULTATET AV DEN ARTROSKOPISKA KIRURGIN BLIR MINST LIKA BRA SOM ÖPPEN KIRURGI.

EN AV FÖRDELARNA MED ARTROSKOPISK TEKNIK ÄR MAN FÅR EN EXTREMT BRA ÖVERSIKT AV LEDEN OCH DE EVENTUELLA SKADOR SOM EXISTERAR. SOM VID ALL KIRURGI ÄR DET  VIKTIGT ATT MAN FÖRSTÅR DE OLIKA PATOLOGISKA TILLSTÅNDEN OCH VILKEN ÅTGÄRD SOM PASSAR BÄST.VISSA TILLSTÅND PASSAR BÄST FÖR ÖPPEN KIRURGI. MAJORITETEN AV PATIENTER MED PINCER PROBLEMATIK PASSAR DOCK UTMÄRKT FÖR ARTROSKOPISK KIRURGI.

SAMMA PATIENT SOM OVAN DÄR LABRUM HELT ÅTERFÄST MOT KANTEN AV DEN FOKALA BORTFRÄSTA PINCERFÖRÄNDRINGEN

SKADAD LABRUM MED STOR PINCERFÖRÄNDRING

EN VÄLDIGT DEGENERERAD LABRUM. ALTERNATIVEN VAR ATT TA BORT DEN OCH GÖRA EN LABRUMREKONSTRUKTION MEN VI VALDE I DETTA FALL ATT FÖRSÖKA BEHÅLLA LABRUM EFTER ATT HA FRÄST NER PINCERFÖRÄNDRINGEN. BROSKYTORNA I LEDEN ÄR VÄLBEVARADE

PINCERFÖRÄNDRINGEN ÄR BORTTAGEN OCH LABRUM ÅTERSUTURERAD