CAM

HÄR HAR CAM FÖRÄNDRINGEN FRÄSTS BORT, PINCER FÖRÄNDRINGEN ÅTGÄRDATS OCH LABRUM HAR SYTTS

ENTYPISK CAM FÖRÄNDRING KAN SES PÅ DENNA BILD MAN KAN TYDLIGT SE ATT HÖFTKULAN HAR ETT "PLATTARE" UTSEENDE PÅ
ÖVRE DELEN, EN SK "PISTOL GRIP DEFORMITET.

BORTTAGEN CAM FÖRÄNDRING OCH PINCER FÖRÄNDRING. I DENNA HÖFT VAR LABRUM HELT DESTRUERAD OCH BEHÖVDE BYTAS (LABRUMREKONSTRUKTION)

CAM FÖRÄNDRINGAR UPPTRÄDER ALLTSÅ PÅ CAPUT(Ledkulan). DEFORMITETEN ÄR OFTAST VÄLDIGT TYDLIG OCH NÄMS IBLAND SOM ETT "PISTOL GRIP" UTSEENDE EFTERSOM DEN GÖR ATT HÖFTKULAN ANTAR FORMEN SOM EN GAMMALDAGS PISTOLKOLV.

EN NORMAL HÖFTKULA ÄR RUND OCH PASSAR PERFEKT IN I LEDPANNAN( ACETABULUM), MEDANS EN HÖFT MED CAM FÖRÄNDRING BLIR LITE FÖR STOR OCH OJÄMN FÖR ACETABULUM. DETTA GÖR ATT BELASTNINGEN PÅ BROSKET BLIR OJÄMT FÖRDELAT OCH LEDER OFTA TILL ALLVARLIGA SKADOR PÅ BROSKET I ACETABULUM. DETTA KAN TEORETISK GE EN TIDIG ARTROSUTVECKLING I HÖFTEN. 

DET FINNS ÄNNU INGEN KÄND ORSAK TILL VARFÖR VISSA INDIVIDER DRABBAS AV CAM FÖRÄNDRINGAR. EN TEORI ÄR NÅGOT HÄNDER MED TILLVÄXTZONEN I CAPUT VID GANSKA TIDIG ÅLDER, INNAN MAN VÄXT FÄRDIGT. FÖRÄNDRINGARNA KAN SES SÅ TIDIGT SOM VID 12 ÅRS ÅLDER. SYMPTOMEN FRÅN  CAM OCH PINCERFÖRÄNDRINGAR ÄR VANLIGARE HOS IDROTTSAKTIVA UNGDOMAR, TROLIGEN PGA ATT HÖFTEN UTSÄTTS FÖR HÖGRE BELASTNINGAR I DENNA GRUPP .

MAN HAR INITIALT TROTT ATT EN VISS GLIDNING AV TILLVÄXTZONEN KAN VARA ORSAKEN TILL ATT HÖFTEN BLIR ASSYMETRISK MEN NYA RÖN TYDER MER PÅ ATT CAPUT ISTÄLLET UTSÄTTS FÖR EN ROTATION I TILLVÄXTZONEN. FLER OCH LÄNGRE STUDIER KRÄVS INNAN MAN KAN PEKA PÅ NÅGON SÄKER GENES.

DE FLESTA MED CAMFÖRÄNDRINGAR HAR FÖRÄNDRINGAR PÅ BÅDA HÖFTER MEN OFTA BARA SYMPTOM FRÅN EN SIDA . TROTS DETTA KAN BROSKFÖRÄNDRINGARNA I DEN ICKE SYMPTOMGIVANDE HÖFTEN VARA EXTENSIVA OCH ALLVARLIGA. MAN LUTAR MER OCH MER EMOT ATT OPERERA BÅDA HÖFTERNA PGA DETTA. MAN HAR DISKUTERAT ATT "SCREENA" UTSATTA GRUPPER SOM T EX UNGA HOCKEYSPELARE,FOTBOLLSSPELARE OCH GYMNASTER. DETTA ÄR DOCK NÅGOT SOM KRÄVER YTTERLIGARE STUDIER SOM VISAR ATT DET FAKTISKT ÄR SÅ ATT DESSA GRUPPER HAR IMPINGEMENTPROBLEM SOM AVSEVÄRT SKILJER SIG FRÅN NORMALBEFOLKNINGEN.

SYMTOM

DE FLESTA SOM HAR CAM FÖRÄNDRINGAR SÖKER LÄKARE ELLER SJUKGYMNAST PGA SMÄRTOR I LJUMSKEN ELLER UTTALAD STELHET I HÖFTEN. MAJORITETEN AV DESSA PATIENTER ÄR AKTIVA OCH UNGA. HOCKEYSPELARE OCH FOTBOLLSSPELARE HÖR TILL DE GRUPPER DÄR  DETTA ÄR VANLIGAST.DET VERKAR OCKSÅ VARA VANLIGARE HOS MÄN ÄN HOS KVINNOR. TYVÄRR KAN MAN VID ARTROSKOPI AV HÖFTERNA PÅ VÄLDIGT UNGA PATIENTER MED CAM FÖRÄNDRINGAR REDAN NOTERA STORA YTOR I DÄR BROSKET HELT LOSSNAT FRÅN ACCETABULUM.

EFTERSOM SÅ MÅNGA SOM 80% AV PATIENTERNA HAR  CAM FÖRÄNDRINGAR PÅ BÅDA HÖFTERNA VID RÖNTGEN MEN OFTA BARA SYMPTOM FRÅN EN HÖFT SÅ ÄR FRÅGAN OM MAN SKA OPERERA EN HELT BESVÄRSFRI HÖFT ENBART PÅ POSITIVA RÖNTGEN FYND. ETT STARKT ARGUMENT FÖR ATT ÄNDÅ GÖRA DETTA ÄR ATT MAN OFTAST HITTAR EXTENSIVA BROSKSKADOR I DESSA HÖFTER VID ARTROSKOPI TROTS AVSAKNAD AV SYMPTOM.

INTERNATIONELLT BÖRJAR REKOMMENDATIONERNA ATT LUTA ÅT BILATERALA OPERATIONER FÖR ATT UNDVIKA IRREVERSIBLA BROSKFÖRÄNDRINGAR PÅ HÖFTERNA PÅ UNGA INDIVIDER.