HÖFTARTROSKOPI I SVERIGE

 

ARTROSKOPISK UNDERSÖKNING AV HÖFTLEDEN PRÖVADES FÖRST PÅ KADAVER AV DR BURMAN I BÖRJAN AV 1930 TALET. HAN KUNDE KONSTATERA ATT DET DÅ VAR OMÖJLIGT ATT KOMMA IN I HÖFTLEDEN. DET VAR INTE FÖRRÄN PÅ 1970 TALET OCH 1980 TALET SOM NY TEKNIK GJORDE DET MÖJLIGT. TACK VARE EN SNABB UTVECKLING AV INSTRUMENT HAR HÖFTARTROSKOPI BLIVIT EN POPULÄR, EFFEKTIV OCH RELATIVT SÄKER METOD ATT UNDERSÖKA OCH BEHANDLA TILLSTÅND I HÖFTLEDEN. HÖFTARTROSKOPI ANVÄNDES INITIALT I DIAGNOSTISKT SYFTE OCH FÖR ATT AVLÄGSNA FRIA KROPPAR, SOM T EX LÖSA BROSK/BEN BITAR . SOM DIAGNOSTISKT VERKTYG HAR HÖFTARTROSKOPI FÅTT EN ALLT MINDRE ROLL TACK VARE DEN SNABBA UTVECKLINGEN AV RADIOLOGISKA VERKTYG ( MRT ARTROGRAFI, 3D CT, MM). DÄREMOT SÅ HAR ANVÄNDATET AV HÖFTARTROSKOPI FÖR ATT BEHANDLA OLIKA TILLSTÅND ÖKAT KRAFTIGT. MAN RÄKNAR MED EN CA 50% ÖKNING/ÅR INTERNATIONELLT.

 

I SVERIGE OCH INTERNATIONELLT VAR EIJNAR ERIKSSON PIONJÄR I BÖRJAN AV 1980 TALET OCH LEIF SWÄRD TOG ÖVER PINNEN I BÖRJAN AV 2000 TALET. I NULÄGET GÖRS CA 800 HÖFTARTROSKOPIER/ÅR. ANTALET ÖKAR KRAFTIGT OCH STADIGT OCH ALLT FLER KLINIKER ERBJUDER NU DESSA INGREPP.

 

DE FLESTA KLINIKER SOM ERBJUDER HÖFTARTROSKOPI ÄR PRIVATA MEN FLER OCH FLER LANDSTING HAR INSETT BEHOVET OCH HAR TAGIT UPP DENNA VERKSAMHET.

 

I NORDEN FINNS EN SAMARBETSGRUPP SOM HAR SOM MÅL ATT UTVECKLA REGISTER FÖR ALL HÖFTARTROSKOPI. LIKNANDE REGISTER FINNS REDAN FÖR PROTESKIRURGI OCH KORSBANDSKIRURGI. SÅ HÄR LÅNGT ÄR DANMARK ETT NORDISKT FÖREDÖME FÖR REGISTRERING AV ALLA HÖFTARTROSKOPIER SOM UTFÖRS I LANDET. DE FLESTA KINIKER I SVERIGE HAR DATABASER DÄR ALLA INGREPP REGISTRESRAS MEN ÄNNU FINNS ÄNNU INGET GEMENSAMT REGISTER .

 

INTERNATIONELLT FINNS ISHA  (International Society for Hiparthroscopy) SOM ORDNAR KURSER OCH MÖTEN RUNT OM I VÄRLDEN.DEN ENORMT SNABBA UTVECKLINGEN AV AV HÖFTARTROSKOPIN GÖR ATT UTBYTE AV ERFARENHETER MED ARTROSKOPISTER FRÅN HELA VÄRLDEN ÄR EXTREMT VIKTIG . ISHA HAR HÄR SPELAT EN BETYDANDE ROLL.

HÖFTARTROSKOPI HAR EN VÄLDIGT LÅNG INLÄRNINGSKURVA DÄR UTBILDNING HOS ERFARNA HÖFTARTROSKOPISTER ÄR EXTREMT VIKTIG. TILLGÅNG TILL KADAVERLABB ÄR I PRINCIP NOLL I SVERIGE VILKET KRÄVER KURSER PÅ SÅDANA CENTRUM PÅ ANDRA STÄLLEN I EUROPA.VI ÄR ÖVERTYGADE OM ATT INNAN MAN STARTAR UPP MED HÖFTARTROSKOPI SÅ SKA MAN GÅ IGENOM EN NOGGRANN OCH EXTENSIV UTBILDNING. DR RICHARD VILLAR( SE BILD OVAN) I ENGLAND HAR UTVECKLAT ETT SYSTEM FÖR DETTA, SOM VI INOM KORT SKA PRESENTERA HÄR .

 

 

 

 

 TYVÄRR ÄR KUNSKAPEN OM FAI OCH ANDRA LIKNANDE TILLSTÅND I HÖFTEN FORTFARANDE ETT GANSKA OKÄNT BEGREPP INOM SJUKVÅRDEN I SVERIGE. DET ÄR VÄLDIGT VANLIGT ATT ATT PATIENTER INOM PRIMÄRVÅRDEN SÖKT UNDER FLERA ÅR MED DESSA PROBLEM. ÄVEN OM PATIENTEN REMITTERATS TILL EN ORTOPEDKLINIK SÅ ÄR DET INTE ALLS SÄKERT ATT DESSA TILLSTÅND UPPMÄRKSAMMAS. DET KOMMER SÄKERT ATT TA MÅNGA ÅR INNAN FAI I HÖFTEN ÄR EN DIAGNOS SOM FAMILJELÄKARE, ORTOPEDER OCH RÖNTGENLÄKARE ÄR UPPMÄRKSAMMA  PÅ.

DENNA HEMSIDA SKA FRAMFÖR ALLT SES SOM INFORMATION TILL PATIENTER OCH LÄKARE OM DESSA TILLSTÅND OCH VILKA MÖJLIGHETER SOM FINNS FÖR BEHANDLING.

 

EJNAR ERIKSSON. EN SVENSK LEGENDAR OCH FÖREGÅNGARE INOM ARTROSKOPISK KIRURGI I SVERIGE OCH VÄRLDEN

LEIF SWÄRD. KÄND IDROTTSLÄKARE OCH ORTOPED. LEIF HAR VARIT DRIVANDE I UTVECKLINGEN AV HÖFTARTROSKOPIN I SVERIGE UNDER 2000 TALET

DR VILLARD I ENGLAND HAR UTVECKLAT ETT VÄLDIGT GENOMTÄNKT SYSYEM FÖR ATT UTBILDA NYA HÖFTARTROSKOPISTER. VI PLANNERAR ATT APPLICERA HANS SYSTEM ÄVEN HÄR I SVERIGE