IDROTTARE SOM OFTA HAMNAR I YTTERLÄGEN MED HÖFTER HAR STÖRRE RISK ATT FÅ SYMTOM FRÅN FAI TIDIGARE ÄN "NORMALA" INDIVIDER

IMPINGEMENT ELLER "FAI" ( FEMUROACETABULAR IMPINGEMENT) KAN UPPSTÅ I HÖFTLEDEN. IMPINGEMENT BETYDER ATT STRUKTURER I VISSA DELAR AV HÖFTEN HAMNAR I KLÄM OCH UTLÖSER SMÄRTA.
ORSAKEN TILL DETTA ÄR ATT CAPUT FEMORIS ( LEDHUVUDET) SLÅR I ACETABULUM( LEDPANNAN). DETTA LEDER TILL INSKRÄNKT RÖRLIGHET OCH SMÄRTA .

ÖVERSIKT FAI

DET ÄR ALLTSÅ EN ONORMAL KONTAKT MELLAN LEDHUVUDET OCH BÄCKENET (CAPUT RESP. ACETABULUM). DE PATIENTER SOM UPPVISAR DETTA TILLSTÅND HAR SOM EN REGEL FÖRÄNDRINGAR PÅ CAPUT(ledhuvudet),ACETABULUM (bäcken) ELLER PÅ BÅDA.

MAN TROR ORSAKEN TILL ATT DETTA UPPSTÅR ÅR EN KOMBINATION AV  UPPRETADE RÖRELSER I YTTERLÄGEN, ONORMAL TILLVÄXT OCH YTTRE FAKTORER. MAN TALAR OM 3 TYPER AV DEFORMITETER:

DEN FÖRSTA INVOLVERAR FRÄMRE OCH ÖVRE DELEN AV LEDHUVUDET (CAPUT), EN SK CAM DEFORMITET. DEN ANDRA VARIENTEN ÄR EN SK PINCER DEFORMITET OCH INVOLVERAR BÄCKENET (ACETABULUM) OCH DEN TREDJE ÄR EN KOMBINATION ( CAM/PINCER). ALLA DESSA 3 DEFORMITETER GER UPPHOV TILL ÖKAD FRIKTION MELLAN LEDHUVUD OCH BÄCKEN SOM I SIN TUR ORSAKAR SMÄRTA OCH NEDSAT RÖRELSEOMFÅNG I HÖFTLEDEN.

UPPREPADE RÖRELSER I YTTERLÄGE ÄR ETT INSLAG I MÅNGA IDROTTER OCH ANDRA AKTIVITETER. AV DEN ANLEDNINGEN HAR INDIVIDER MED CAM OCH PINCER FÖRÄNDRINGAR EN HÖGRE FREKVENS AV SMÄRTPROBLEM ÄN NORMAL POPULATIONEN. FOTBOLL,HOCKEY OCH GYMNASTIK ÄR NÅGRA AV DE IDROTTER DÄR MAN I HÖG GRAD SER DESSA PROBLEM.

EN HYPOTES VID DESSA TILLSTÅND ÄR ATT DE KRAFTIGT ÖKAR  RISKEN FÖR ARTROSUTVECKLING MEN DET FINNS ÄNNU INGA STUDIER SOM BEKRÄFTAR DEN HYPOTESEN .

 

DIAGNOS

 HOS DE SOM LIDER AV FAI HAR ETT GANSKA STORT SPEKTRUM AV SYMPTOM. EN FÖRKLARING TILL DETTA ÄR ATT DEFORMITETERNA PÅVERKAR BIOMEKANIKEN RUNT BÄCKEN OCH HÖFTER.SMÄRTAN KAN OFTA LOKALISERAS TILL LJUMSKAR,NEDRE DELEN AV RYGGEN, OCH RUNT BÄCKENET. VID CAM FÖRÄNDRINGAR UPPLEVER PATIENTEN SMÄRTOR OCH FF A EN KRAFTIGT NEDSATT RÖRLIGHET I HÖFTEN, FF A VID FLEXION OCH INÅTROTATION.

PATIENTER MED PINCER FÖRÄNDRINGAR KLAGAR PÅ SMÄRTUTSTRÅLNING MOT BAKEN,SVÅRIGHETER ATT BÖJA SIG FRAMÅT( TEX KNYTA SKOR), GÅ I TRAPPOR ELLER SITTA LÄNGRE STUND I EN BIL.

FÖR ATT STÄLLA DIAGNOSEN ÄR OFTA ANAMNESEN VIKTIGAST OCH MAN KAN RELATIVT LÄTT KONSTATERA CAM ELLER PINCER FÖRÄNDRINGAR PÅ EN BÄCKENBILD. CT OCH MRT KAN VARA AV VÄRDE VID VISSA FRÅGESTÄLLNINGAR.

 

BEHANDLING

BEHANDLINGEN AV FAI GÅR MER OCH MER MOT KIRURGI. MÅLET MED KIRURGIN ÄR ATT TA BORT DE FÖRÄNDRINGAR, PÅ LEDHUVUD OCH BÄCKEN, SOM ORSAKAR DEN ÖKADE FRIKTIONEN.

SJUKGYMNASTIK HAR EN VÄLDIGT VIKTIG ROLL I BEHANDLINGEN AV FAI, BÅDE FÖRE OCH EFTER KIRURGI OCH DÅ FF A HJÄLPA PATIENTEN MED ATT FÖRBÄTTRA CORESTYRKAN . RÖRLIGHETEN KAN KRAFTIGT FÖRBÄTTRAS MED SJUKGYMNASTIK MEN DET GRUNDLÄGGANDE PROBLEMEN MED DEFORMITETERNA I HÖFTLEDEN KAN BARA ÅTGÄRDAS MED KIRURGI.

CAM/Pincer åtgärdad

Här har man åtgärdat Pincer förändringen, sytt Labrum och åtgärdat CAM förändringen.

OPERATION I SIN HELHET AV EN PINCERRESEKTION OCH SUTUR AV LABRUM

I DENNA VIDEO KAN MAN FÖLJA HELA OPERATIONEN UTAN AVBROTT. FÖRST RENGÖRS DET PERILABRALA OMRÅDET FRÅN MJUKDELAR FÖR ATT FRILÄGGA PINCERN. LABRUM LOSSAS OCH PINCERNN FRÄSES NER. LABRUM ÅTERSUTURERAS. PATIENTEN HAR NU INGA SMÄRTOR OCH ÄR FULLT AKTIV MED LÖPNING O CH SKIDÅKNING.