PINCER patologi

EN AV DE 2 VANLIGASTE FÖRÄNDRINGARNA I HÖFTER PÅ UNGA INDIVIDER SOM GER SMÄRTA RESPEKTIVE SKADOR PÅ HÖFTEN

CAM patologi

CAM FÖRÄNDRING ÄR DEN ALLVARLIGASTE DEFORMITETEN PGA ATT DEN OFTA GER ALLVARLIGA BROSKSKADOR

DJÄVULENS REDSKAP?


 FÖR NÅGRA DECENNIER SEDAN KALLADES FAKTISKT ARTROSKOPET FÖR  "DJÄVULENS REDSKAP" AV EN DEL KIRURGER. SEDAN DEN FÖRSTA ARTROSKOPIN GENOMFÖRDES I BÖRJAN AV 1900 TALET, I ETT KNÄ, HAR ARTROSKOPI AV OLIKA LEDER TROLIGEN VARIT DET INGREPP SOM SKAPAT MEST KONTROVERSER INOM ORTOPEDIN. EFTER DEN VÄRSTA KRITIKEN LAGT SIG NÄR DET GÄLLDE KNÄARTROSKOPIER, OCH INGREPPET VISAT SIG VARA EN BANBRYTANDE OPERATIONSTEKNIK FÖR MÅNGA SJUKDOMSTILLSTÅND I KNÄLEDEN SÅ TRODDE MAN KANSKE ATT DET SKULLE BLI LÄTTARE NÄR MAN BÖRJADE ARTROSKOPERA AXLAR MEN SÅ BLEV INTE FALLET. HISTORIEN UPPREPADE SIG IGEN. DET STÖRSTA MOTSTÅNDET VID KNÄARTROSKOPIER KOM FRÅN KIRURGER SOM GJORDE ÖPPEN KNÄKIRURGI OCH VID AXELARTROSKOPI KOM KRITIKEN FRÅN DE SOM GJORDE ÖPPEN AXELKIRURGI. NU ÄR T EX ARTROSKOPISK KORSBANDSKIRURGI OCH ARTROSKOPISK REPARATION AV SENSKADOR I AXELN NÅGRA AV DE VANLIGASTE OCH EFFEKTIVASTE OPERATIONER SOM GENOMFÖRS INOM ORTOPEDIN, BÅDE HÄR OCH UTOMLANDS.

HÖFTARTROSKOPI

 

DET FINNS INGEN ANLEDNING OCH TRO ATT HÖFTARTROSKOPIN SKULLE UNDVIKA SAMMA MOTSTÅND SOM KNÄ OCH AXELARTROSKOPI UTSATTES FÖR. TROLIGEN KOMMER OCKSÅ DEN KRITIKEN FRÅN VÅRA KOLLEGOR SOM UTFÖR ÖPPEN HÖFTKIRURGI, VILKET KANSKE ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR ATT ÄVEN HÖFTARTROSKOPIN INOM EN SNAR FRAMTID KOMMER ATT BETRAKTAS SOM EN EFFEKTIV METOD ATT LINDRA OCH BOTA OLIKA TILLSTÅND I  OCH RUNT HÖFTEN.

ARTROSKOPIER HAR BIDRAGIT MED KUNSKAPER OM BÅDE PATOLOGISKA TILLSTÅND OCH NORMALA FÖRHÅLLANDEN I OLIKA LEDER. VI VET MER OM KNÄ OCH AXELLEDERNAS BIOMEKANIK OCH HUR OLIKA TILLSTÅND PÅVERKAR FUNKTIONERNA I DESSA LEDER TACK VARE ARTROSKOPINS UTVECKLING. VI VET VILKA TILLSTÅND SOM KAN ÅTGÄRDAS AV OLIKA ARTROSKOPISKA INGREPP OCH VILKA SJUKDOMSTILLSTÅND VI SKA UNDVIKA .


HÖFTLEDEN MED DESS OMGIVANDE STRUKTURER KAN GE UPPHOV TILL ETT STORT ANTAL OLIKA SMÄRTTILLSTÅND, SOM VI I MÅNGA FALL FORTFARANDE VET VÄLDIGT LITE OM. ÖPPEN HÖFTKIRURGI,  SOM TE X PROTESKIRURGI, HAR LÄNGE VARIT ETT EFFEKTIVT INGREPP FÖR ATT BOTA SMÄRTOR SOM ORSAKATS AV ARTROS ELLER FRAKTURER I HÖFTEN OCH 1000 TALS PATIENTER FÅR  VARJE ÅR EN ÖKAD LIVSKVALITE TACK VARE DESSA INGREPP.
DE PATIENTER SOM OPERERAS MED PROTESER ÄR OFTAST ÄLDRE VANLIGTVIS FRÅN 50 ÅRS ÅLDERN  OCH UPPÅT OCH ENDAST UNDANTAGSVIS OPERERAS YNGRE PATIENTER.


FÖR YNGRE PATIENTER MED HÖFTSMÄRTOR OCH UTAN ARTROS SÅ HAR DET FUNNITS VÄLDIGT BEGRÄNSADE MÖJLIGHETER ATT ÅTGÄRDA DESSA TILLSTÅND MED OPERATION. MAN HAR BEHANDLAT MED SMÄRTLINDRANDE MEDICINER OCH SJUKGYMNASTIK. INNAN HÖFTARTROSKOPINS UTVECKLING SÅ VISSTE MAN VÄLDIGT LITE OM VAD SOM ORSAKADE DESSA SMÄRTTILLSTÅND HOS YNGRE INDIVIDER MEN DETTA ÄR ALLTSÅ PÅ VÄG ATT ÄNDRAS.

 

 

 

HÖFTPATOLOGI HOS YNGRE INDIVIDER

DE ANIMATIONER SOM VISAS ÖVERST PÅ SIDAN VISAR SJUKLIGA FÖRÄNDRINGAR I HÖFTER HOS FFA INDIVIDER UTAN NÅGON ARTROS. SYMPTOMDEBUT VARIERAR MEN BRUKAR KOMMA TIDIGARE HOS FYSISKT AKTIVA. CAM/PINCER FÖRÄNDRINGAR HAR STORA FÖRUTSÄTTNINGAR ATT ORSAKA ALLVARLIGA BROSKFÖRÄNDRINGAR, SAMT TROLIGEN I ETT SENARE SKEDE ÄVEN ARTROS. I ÖVRIGA VÄRLDEN ÖKAR HÖFTARTROSKOPIER DRAMATISKT. FORSKNING, PATIENTENKÄTER, MM  VISAR PÅ MYCKET LOVANDE RESULTAT. SVERIGE LIGGER LÅNGT FRAM I UTVECKLINGEN OCH DET GÖRS NU LIKA AVANCERADE INGREPP HÄR SOM I ÖVRIGA VÄRLDEN. FÖRHOPPNINGSVIS ÄR DET SNART LIKA SJÄLVKLART ATT OPERERA PATIENTER MED OVANSTÅENDE PATOLOGI, SOM DE PATIENTER SOM OPERERAS MED PROTES PGA ARTROS.

HÄR SER MAN TYDLIGT EN SK "HERNIATION PIT" DÄR ACETABULARKANTEN SLAGIT I CAPUT

CAM RESEKTION OCH PINCERRESEKTION DÄR MAN OCKSÅ TAGIT BORT LABRUM. KANDIDAT FÖR LABRUMREKONSTRUKTION