Gluteus medius skador

Ibland har protesopererade patienter trots sin protes smärtor. Dessa kan vara liknande smärtor som innan protesoperationen, smärtor som tillkommit direkt efter operationen eller smärtor som uppstått månader eller år efter den primära protesoperationen.

Om smärtorna är oförändrade efter en protesoperation så kan de bero på att man helt enkelt ställt fel diagnos och att det är något helt annat som ger upphov till smärtorna. Detta är naturligtvis ytterst ovanligt men i vissa fall kan patienten lida av en Gluteus mediusskada som ger upphov till smärtorna trots att röntgen visar en kraftig artros och där insättning av en protes i vissa fall även förvärrar smärtan. I de allra flesta fall brukar Kirurgen spruta bedövning i höften om diagnosen är oklar, innan någon operation genomförs.

Gluteus medius skador kan även uppstå tidigt eller sent efter en protesoperation. Vid främre snitt är det inte helt ovanligt att främre delen av Gluteus medius skadas, men senan kan även lossna spontant pga av en ökad belastning på senfästet efter insättning av protes. Detta gäller oftast äldre patienter som även innan operationen haft problem med smärtor från Trochanterregionen. Oftast har dessa patienter kraftig ömhet över Gluteus medius infästet och en positiv Trendelenburghälta. Naturligtvis kan dessa operationer göras med öppen kirurgi men också Artroskopiskt. Fördelen med Artroskopi är mest en minskad risk för att protesen blir infekterad.

Det finns också studier som visar på en väldigt hög frekvens av Gluteus medius skador vid Pertrochantära frakturer, kanske så många som 40% av dessa patienter kan ha svåra skador på muskulaturen runt höften. Den traditionella behandlingen koncentrerar sig enbart på att åtgärda frakturen utan att göra ngt åt eventuella muskelskador. Konsekvensen kan vara att patientens fraktur läker men kvar blir svåra smärtor och kraftigt nedsatt funktion av höften.

Man kan jämföra med en fraktur i axeln där man nu är väldigt medveten om hur viktigt det är att även laga mjukdelsskador vid en fraktur.

Rubrik

Beskrivning

Psoas smärtor efter protesoperation

En av de vanligaste orsakerna till mjukdelsproblem efter protes kirurgi är Psoas (Höftböjaren). Oftast kommer dessa problem ganska tidigt efter operationen. Patientens Artrosvärk har försvunnit men istället ersatts av en smärta som oftast kommer då patienten böjer och sträcker på benet eller försöker lyfta benet rakt. Orsaken kan vara att Protescupen sitter i ett sådant läge att Psoas glider över dess kant eller som videon beskriver, en liten men vass cementbit irriterar senan.

Psoas skada med påföljande smärta hos patient med höftprotes

FILMEN VISAR TYDLIGT HUR PSOASSENAN GLIDER ÖVER EN VASS CEMENTBIT VID PROTESCUPEN. SENAN SKARS AV OCH PATIENTEN BLEV SMÄRTFRI

Lös protes

Smärtor efter proteskirurgi kan naturligtvis också bero på att delar av eller hela protesen sitter löst av olika orsaker. Infektioner efter proteskirurgi är en orsak till lossning. Ibland kan dessa vara svåra att identifiera med vanliga blodrover eller odlingar av ledvätska. Oftast krävs att man försöker hitta de bakterier som eventuellt växer runt protesen genom att ta biopsier( vävnadsbitar) från olika mjukdelar kring protesen. Dessa biopsier kan med fördel tas med Artroskopisk teknik. Man kan även med hjälp av Artroskopi "känna" på ff a Protescupen för att se om den kan tänkas vara lös.

 

Lös Cup

PATIENTEN UPPLEVDE SMÄRTA I HÖFTEN CA 1 ÅR EFTER SIN PROTESOPERATION.DOCK VISADE RÖNTGEN UNDERSÖKNINGAR AV OLIKA SLAG INGA TECKEN TILL PROTESLOSSNING.EN ARTROSKOPI VISADE TYDLIGT ATT CUPEN VAR LÖS ,TROLIGEN ORSAKAT AV ATT EN ANNAN DEL AV PROTESEN SLAGIT LOSS CUPEN.PÅ FILMEN OVAN KAN MAN TYDLIGT SE ATT DEN FRÄMRE DELEN AV CUPEN ÄR SKADAD. EN SK MEKANISK KOMPLIKATION. BIOPSIER SOM TOGS VID ARTROSKOPIN VISADE INGA SPÅR AV INFEKTION.

LÖS PROTESCUP

TROTS ALLA TILLGÄNGLIGA RADIOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR KUNDE MAN INTE SE ATT DENNA CUP VAR LÖS. ARTROSKOPI VISADE TYDLIGT EN LÖS CUP SOM SENARE REVIDERADES.